Nyheter 2020

2020-12-17

BiliAid - ny mobilapp för värdering av hyperbilirubinemi

BiliAid är en mobilapp som kan laddas ner från App-store i mobiltelefoner som använder Android som operativsystem (tyvärr ej möjligt för er med iOS-system). Rekommendationerna i appen baseras på Neonatalföreningens vårdprogram. Barn med gestationsålder <35 veckor omfattas inte. 

2020-12-08

SNQ Quiz

Testa dina kunskaper om SNQ och om några kvalitetsindikatorer i senaste Årsrapporten, klicka på länken ovan! Sammanställning och priser till de med flest rätt delas ut på Användardagen 18 mars 2021.

2020-11-29

SNQs 20:e användardag
Torsdag 18 mars 2021 Anmäl dig till mötet.
Programmet kommer att ha fokus på Föräldraenkäten - innehåll, svar och förbättringsinitiativ utifrån svaren. Vidare kommer resultaten av två nationella forsknings- och kvalitetsprojekt utgående från SNQ att presenteras: 2-årsuppföljningen av barn födda före 27:e graviditetsveckan 2014-2016 samt perinatala utfall av COVID-19. Dessutom kommer professor Haresh Kirpalani (Canada/USA) gästföreläsa. Slutligen har tid avsatts för presentationer av lokala/regionala förbättringsarbeten och Årsrapporten, samt frågor kring SNQ.

2020-11-27

Nytt om andningsstöd
Vid registrering av andningsstöd finns nu möjlighet att välja NIV/NAVA respektive NAVA (respirator). NAVA står för "Neurally Adjusted Ventilatory Assist" och kan användas när barnet är intuberat eller som en form av CPAP (NIV/NAVA). NIV står för Non-Invasive Ventilation.

2020-09-25

Webbdirektivet 
Enligt EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser har SNQs hemsida testats. Du kan läsa resultatet i Tillgänglighetsredogörelsen.Pdf

2020-07-30

Nytt om forskaruttag
Uttag av registeruppgifter för forskning avgiftsbeläggs fr.o.m 1 augusti 2020. Grundavgift är 10 000 kr för arbete upp till 10 tim, därefter 1000 kr per tim.

2020-07-13

Reviderade omvårdnadsvariabler...
...är införda i SNQreg. Revisionen påverkar inmatning av data för smärta, hudskador/trycksår, nutrition/amning, lägsta temperatur – totalt ett 10-tal variabler.  

2020-07-13

Nytt protokoll för 2-årsuppföljningen...
...har tagits fram av Neonatalföreningen vilket resulterat i färre variabler och tydligare kvalitetsindikatorer. 

2020-07-13

Föräldraenkät via sms
...är nu aktiverad för samtliga som använder SNQreg. Två veckor efter utskrivning sänds web-länk via sms till den förälder vars telefonnummer finns i SNQ. Enkäten sänds ut efter 1:a och 2:a vårdtillfället och besvaras på internet (18 frågor). Enkäten finns än så länge enbart på svenska. 

2020-06-22

SNQ Årsrapport 2019
Läs den här.

2020-05-15

Föräldrainformation
är reviderad för att uppfylla uppställda krav och finns nu (inkl bilagor) att ladda ner under flik "Föräldrainformation"

2020-04-05

Uppdaterad nationell rekommendation för handläggning av nyfödda barn till kvinnor med Covid-19.
Rekommendationen finner du här.

2020-03-17

Nationell rekommendation för handläggning av nyfödda barn till kvinnor med Covid-19
Rekommendationen finner du här

2020-03-15

Virtuella registerdagar en succé!
Skärmdumpar från mötet samt presentationer finner du här.

2020-03-14

Ny nationell rapport…
 … om neonatalvårdens kapacitet. Rapporten finns att hämta här

2020-03-10

Viktig information om SNQ-dagarna

För att minimera smittrisker kommer SNQ-dagarna 12-13 mars 2020 att genomföras virtuellt istället för på plats på Arlanda.

Det här är vad du behöver veta och göra:

1. SNQ-dagarna är inte inställda men mötet kommer att hållas virtuellt. Vi kommer använda appen/programvaran Zoom. Mer information om zoom kan du hitta här: https://ki.instructure.com/courses/189/pages/zoom-onlinemoten.

2. Avboka resa till Stockholm. SNQ kan inte ersätta resekostnader. Om du kan omboka resan till nästa års SNQ-dagar så kommer de preliminärt att hållas 11-12 mars 2021.

3. Vi avbokar hotellrum.

Vi ber om er förståelse för och tålamod med att omläggningen av mötet kan skapa problem och att tidsschemat kan komma att ändras.

Tack för ert stöd
Mikael & Stellan

2020-03-08

Information om registerdagar

Med anledning av pågående Corona-virusutbrott har vi haft kontakter med berörda myndigheter och arbetsgivare. I dagsläget gäller att våra registerdagar 12-13 mars (150 anmälda) kommer bli av. Formerna för mötet kan dock komma att ändras. Vi återkommer med mer information.
Mikael & Stellan

2020-03-05

Centralt personuppgiftsansvar flyttat

För dig som är patient registrerad i SNQ, innebär det att du från och med 5 mars 2020 skall vända dig till Karolinska Universitetssjukhuset om du har funderingar om ditt deltagande i registret eller önskar utträde ur det samma.

2020-02-07

Rekordmånga anmälda till SNQ-dagarna
I dagsläget har 120 deltagare anmält sig till registerdagarna 12-13 mars! Vi är jätteglada över det stora intresset och det finns fortfarande plats för fler. Däremot kan övernattningsplats på hotellet dessvärre inte längre garanteras.

2020-01-07

SNQ-dagar 12-13 mars 2020
Inbjudan, program och anmälan finner du här

2020-01-06

Högsta certifiering 2020
Sveriges Kommuner och Regioner höjer certifieringsnivån för SNQ till den högsta (1 av 4) för 2020.