För vården

Vårdverksamheterna är lokalt ansvariga för att patienter informeras om registret, och för att uppgifterna som registreras är riktiga. Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) myndighet för neonatalvårdsregistret är Karolinska Universitetssjukhuset. Här kan du läsa mer om skyldigheter och ansvarsfördelning.

Använd dessa kriterier  när du registrerar viktiga diagnoser i neonatalvården.

Användarkonto

Om du arbetar i neonatalvården kan du få ett användarkonto. Du behöver ett HSA-id (RSID i Skåne) samt ett SITHS-kort. Kontakta enhetsadministratören (lokaladmin) på din klinik för att få ett konto.

Beslutsstöd

Inför och vid rådgivande samtal med gravid kvinna och partner som riskerar förlossning extremt tidigt (i vecka 22-26) kan du ladda ner stöddokument som bygger på statistik från Neonatalvårdsregistret och EXPRESS-studien.

Frågor

Har du frågor om inloggning (se vänstermenyn) eller registreringar, kontakta i första hand klinikens enhetsadministratör. Om du inte får svar, kontakta systemadministratör via info@snq.se. 

Önskar du hjälp med datauttag för kvalitetsarbete - kontakta  dataservice@snq.se.

Önskar du göra ett datauttag för forskning - se fliken "För forskare".