Information till vårdnadshavare

Information om ditt barns vård samlas i Neonatalvårdsregistret SNQ. Genom att vara med i registret bidrar du och ditt barn till detta viktiga arbete.

Mer information finns under menyvalen till vänster, på hemsidan för Nationella kvalitetsregister, och i dokumenten: SNQ Info till föräldrar respektive Information in English.

Ditt barn har rätt att slippa bli registrerad eller att få sina uppgifter strukna i registret. Kontakta den  klinik där ditt barn vårdas/har vårdats eller meddela detta nästa gång du besöker kliniken. Du kan också skicka in ditt nej direkt till registret genom att använda blanketten: SNQ Tacka nej blankett.

Föräldraenkäten/parental questionnaire

Din upplevelse av vården är viktig för att förbättra neonatalvården i Sverige. Du kommer därför få SMS med inbjudan till en enkät från oss på Neonatalregistret. Enkäten består av 15 frågor och tar inte lång tid att besvara. Svaren är anonyma. SMS sänds ut en vecka efter att ditt barn skrivits ut. Enkäten omfattar det första och eventuellt det andra sjukhuset som barnet vårdats på, men inte fler vårdtillfällen. Samma enkät används i hela landet. Tack för att du vill hjälpa oss förbättra vården.

Translations