Kontakt

För frågor som rör inmatning av data (vid problem i enskilda fall, uppge alltid vilket BarnID som berörs), inlog (uppge alltid namn och HSAID), behörigheter m.m.:

E-posta: info@snq.se

För frågor om statistik och datauttag, för verksamhet eller forskning:

E-posta: dataservice@snq.se

För ansökan om forskaruttag:

E-posta: mikael.norman@ki.se

Mikael Norman

REGISTERHÅLLARE
Medicinsk Enhet Neonatologi S3:03
Tema Barn
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm 

Stellan Håkansson

BITRÄDANDE REGISTERHÅLLARE
Barn- och ungdomskliniken
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Lena Swartling Schlinzig

KANSLI
Medicinsk Enhet Neonatologi S3:03
Tema Barn
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm 
E-post: info@snq.se