Översikt av neonatalvården

Det som registreras i registret hittar du i variabellistan och definitioner, och här finns målvärden för några av de viktigaste kvalitetsindikatorerna.

Rapporter (till vänster)

Årsrapporten innehåller bl.a. 32 kvalitetsindikatorer för behandlingar (processmått) och 19 indikatorer för vårdens resultat (utfallsmått). Perinatalrapporten evaluerar hela vårdkedjan, från graviditet och över neonatalperioden. Kapacitetsrapporten ger en bild av vårdplatser, bemanning och infrastruktur. Verksamhets- och omvårdnadsrapporterna utgörs av nedladdningsbara filer där trender per månad eller kvartal kan följas under innevarande år.

Interaktiva paneler (nedan)

FÖRÄLDRAENKÄT ANTENATALA STEROIDER CENTRALISERING
HUD-MOT-HUD VÅRD TRANSPORT HYPOTERMI

 

För flera kvalitetsindikatorer finns interaktiva paneler, klicka ovan på den du vill se. Där kan du kan göra egna urval. Panelerna läses bäst i helskärmsläge - efter att du öppnat panelen, klicka på den diagonalställda"dubbelpilen" längst ner i högra hörnet. För att avsluta helskärmsläge - tryck "Esc".

Länkar