Registerprofil och Årsrapporter

Registerprofilen - här hittar du uppgifter som inhämtas av den centrala organisationen för Nationella Kvalitetsregister.

Utöver Årsrapport för Neonatalvården så utvärderas från och med 2022 hela vårdkedjan "Graviditet, Förlossning, Neonatalperiod" i en Perinatal Årsrapport.

Årsrapporter