Sidoregister

SWEDROP - registret för prematuritetsretinopati

För tidigt födda barn löper risk att utveckla näthinnesjukdom i nyföddhets- perioden, s.k. prematuritets-retinopati, ”ROP”. 

ROP är en av få orsaker till blindhet som går att förebygga. Det förutsätter att barnet undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden av en erfaren ögonläkare; för att upptäcka och följa eventuell ROP-sjukdom, samt vid behov och i rätt tid ge behandling (oftast laserbehandling).

SWEDROP - ett sidoregister till SNQ - startades år 2006 och har ca 96%-ig täckningsgrad i landet. Idag finns drygt 11.000 barn registrerade i SWEDROP. Analyser av resultat från barn som har ögonundersökts i nyföddhets- perioden och registrerats i SWEDROP har publicerats i internationella och skandinaviska ögontidskrifter och har bidragit till kontinuerliga förbättringar av ROP-screeningen i Sverige.