Välkommen

Välkommen till SWEDROP, registret för prematuritetsretinopati – ROP

 

Styrgrupp: Lotta Gränse, Lund, Ann Hellström, Göteborg, Eva Larsson, Uppsala, Pia Lundgren, Örebro, Marie Saric, Umeå, Birgitta Sunnqvist, Jönköping, Agneta Wallin, Stockholm.

Ordförande: Gerd Holmström.

För tidigt födda barn löper risk att utveckla näthinnesjukdom i nyföddhetsperioden, s.k. prematuritets-retinopati, ”ROP”.  ROP är en av få orsaker till blindhet som går att förebygga. Det förutsätter att det för tidigt födda barnet undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden av en erfaren ögonläkare, för att upptäcka och följa eventuell ROP-sjukdom och för att vid behov och i rätt tid ge behandling, som oftast innebär laserbehandling.

Alla barn i Sverige som är födda före graviditetsvecka 31 ingår i denna s.k. ögonscreening, som innebär att ögonen undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden. När undersökningarna har avslutats matas resultaten in i ett nationellt kvalitetsregister för ROP-undersökta barn, SWEDROP. Detta register startades år 2006 och har ca 96%-ig täckningsgrad i landet. Idag (okt 2018) finns knappt 10.000 barn registrerade i SWEDROP. Analyser av resultat från barn som har ögonundersökts i nyföddhetsperioden och registrerats i SWEDROP har publicerats i internationella och skandinaviska ögontidskrifter och har bidragit till kontinuerliga förbättringar av ROP-screeningen i Sverige.