Välkommen till SWEDROP

Svenskt kvalitetsregister för prematuritetsretinopati, ROP

ROP är en av få orsaker till blindhet som går att förebygga. Det förutsätter att barnet undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden av erfaren ögonläkare, för att upptäcka och följa eventuell ROP-sjukdom och för att vid behov och i rätt tid genomföra erforderlig behandling.

Ögonscreening på för tidigt födda barn

Alla barn i Sverige födda före mognadsvecka 30 genomgår ögonscreening, vilket innebär att ögonen undersöks regelbundet under nyföddhetsperioden. När undersökningarna har avslutats matas resultaten in i registret.

Idag finns drygt 11.000 barn registrerade i SWEDROP. Analyser av resultat från barn som har ögonundersökts och registrerats i SWEDROP publiceras regelbundet i internationella ögontidskrifter och har bidragit till kontinuerliga förbättringar av ROP-screeningen i Sverige.

Aktuellt

2024-05-27

VÄLKOMMEN till digitalt ANVÄNDARMÖTE Onsdagen den 9 oktober kl 12.00 - ca 13.30.

Länk skickas ut efter sommaren!

Trevlig sommar önskar styrgruppen för SWEDROP!

2024-02-01

SWEDROP Årsrapport för 2022.

 Rapporten finns nu tillgänglig i vänsterspalten, under fliken ÅRSRAPPORTER.

2023-12-04

Nationella riktlinjerför ROP-screening, behandling samt uppföljning
har reviderats av styrgruppen för SWEDROP, se: Nationella riktlinjer

2023-10-23

NY artikel från SWEDROP
avseende ROP-behandlingar under åren 2008-2021, se: 
Vetenskapliga publikationer

2023-05-11

Reviderat Uppföljningsprotokoll 2,5 & 6,5 år ligger nu tillgängligt under fliken UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

2021-08-19

Ny internationell klassifikation av ROP – ICROP3 (Ophthalmology 2021)
ICROP3 har förfinat den tidigare klassifika-tionen av ROP med definition av ”bakre zon II” och en s.k. ”notch” i ögats bakre pol, subkategorisering av stadium 5 samt betoning av ett kontinuerligt spektrum av kärlförändringar från ”normal” till s.k. ”plus disease”. ”Aggressive posterior ROP” (AP-ROP) har ändrats till ”aggressive ROP” (A-ROP).
Regress efter laser respektive Anti-VEGF-behandling samt reaktivering efter Anti-VEGF-injektion beskrivs i detalj, liksom sena sequelen såsom ”PAR” (persistent avascular retina).
Läs artikeln här.