Välkommen

Välkommen till SWEDROP, registret för prematuritetsretinopati - ROP

Styrgrupp: Lotta Gränse (Lund), Ann Hellström (Göteborg), Eva Larsson (Uppsala), Pia Lundgren (Umeå), Birgitta Sunnqvist (Jönköping, Linköpings-regionen), Agneta Wallin (Stockholm).

Ordförande: Gerd Holmström, Uppsala.

För tidigt födda barn löper risk att utveckla näthinnesjukdom i nyföddhetsperioden, s.k. prematuritets-retinopati, ”ROP”.  ROP är en av de få orsaker till blindhet som går att förebygga. Det förutsätter att det för tidigt födda barnet undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden av en erfaren ögonläkare för att upptäcka och följa eventuell ROP-sjukdom och för att vid behov och i rätt tid ge behandling, vilken oftast innebär laserbehandling.

Alla barn i Sverige som är födda före graviditetsvecka 31 ingår i denna s.k. ögonscreening, som innebär att ögonen undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden. När undersökningarna har avslutats matas resultaten in i ett nationellt kvalitetsregister för ROP-undersökta barn, SWEDROP. Detta register startades år 2006 och har ca 96%-ig täckningsgrad i landet. Idag (juni 2018) finns ca 9300 barn registrerade i SWEDROP. Analyser och rapporter av resultat från barn som har ögonundersökts i nyföddhetsperioden och registrerats i SWEDROP, har publicerats i internationell och skandinavisk ögontidskrift, se under "Dokument" i SWEDROP, och bidrar kontinuerligt till förbättringar av ögonscreeningen i Sverige.

 

Länk till Övningsdatabas: www.medscinet.com/rop_test