Välkommen till SWEDROP

Svenskt kvalitetsregister för prematuritetsretinopati, ROP

ROP är en av få orsaker till blindhet som går att förebygga. Det förutsätter att barnet undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden av erfaren ögonläkare, för att upptäcka och följa eventuell ROP-sjukdom och för att vid behov och i rätt tid genomföra erforderlig behandling.

Ögonscreening på för tidigt födda barn

Alla barn i Sverige födda före mognadsvecka 30 genomgår ögonscreening, vilket innebär att ögonen undersöks regelbundet under nyföddhetsperioden. När undersökningarna har avslutats matas resultaten in i registret.

Idag finns drygt 11.000 barn registrerade i SWEDROP. Analyser av resultat från barn som har ögonundersökts och registrerats i SWEDROP publiceras regelbundet i internationella ögontidskrifter och har bidragit till kontinuerliga förbättringar av ROP-screeningen i Sverige.

Aktuellt

2023-06-05

VÄLKOMMEN till digitalt ANVÄNDARMÖTE Onsdagen den 27 september kl 12.00 - ca 13.30.

Länk skickas ut efter sommaren!

Trevlig sommar önskar styrgruppen för SWEDROP!

2023-05-11

Reviderat Uppföljningsprotokoll 2,5 & 6,5 år ligger nu tillgängligt under fliken UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

2022-12-17

Årsrapport för 2021 finns nu tillgänglig.

Revidering av de Nationella Riktlinjerna, inkluderande kriterier för NHV (nationell högspecialiserad vård) finns också tillgänglig!

Styrgruppen passar också på att önska
God Jul och Gott Nytt År!

2021-08-19

Ny internationell klassifikation av ROP – ICROP3 (Ophthalmology 2021)

ICROP3 har förfinat den tidigare klassifika-tionen av ROP med definition av ”bakre zon II” och en s.k. ”notch” i ögats bakre pol, subkategorisering av stadium 5 samt betoning av ett kontinuerligt spektrum av kärlförändringar från ”normal” till s.k. ”plus disease”. ”Aggressive posterior ROP” (AP-ROP) har ändrats till ”aggressive ROP” (A-ROP).

Regress efter laser respektive Anti-VEGF-behandling samt reaktivering efter Anti-VEGF-injektion beskrivs i detalj, liksom sena sequelen såsom ”PAR” (persistent avascular retina).

Läs artikeln här.