Välkommen till SWEDROP

Svenskt kvalitetsregister för prematuritetsretinopati, ROP

ROP är en av få orsaker till blindhet som går att förebygga. Det förutsätter att barnet undersöks regelbundet i nyföddhetsperioden av erfaren ögonläkare, för att upptäcka och följa eventuell ROP-sjukdom och för att vid behov och i rätt tid genomföra erforderlig behandling.

Ögonscreening på för tidigt födda barn

Alla barn i Sverige födda före mognadsvecka 30 genomgår ögonscreening, vilket innebär att ögonen undersöks regelbundet under nyföddhetsperioden. När undersökningarna har avslutats matas resultaten in i registret.

Idag finns drygt 11.000 barn registrerade i SWEDROP. Analyser av resultat från barn som har ögonundersökts och registrerats i SWEDROP publiceras regelbundet i internationella ögontidskrifter och har bidragit till kontinuerliga förbättringar av ROP-screeningen i Sverige.

Aktuellt

2021-10-11

Digitalt användarmöte för SWEDROP - Påminnelse!

Onsdagen 27 oktober kl 12 – 14. Information samt inbjudan med Zoom-länk har sänts ut till alla användare via mail 30.09.2021.

Välkomna hälsar styrgruppen!

2021-08-19

Ny internationell klassifikation av ROP – ICROP3 (Ophthalmology 2021)

ICROP3 har förfinat den tidigare klassifika-tionen av ROP med definition av ”bakre zon II” och en s.k. ”notch” i ögats bakre pol, subkategorisering av stadium 5 samt betoning av ett kontinuerligt spektrum av kärlförändringar från ”normal” till s.k. ”plus disease”. ”Aggressive posterior ROP” (AP-ROP) har ändrats till ”aggressive ROP” (A-ROP).

Regress efter laser respektive Anti-VEGF-behandling samt reaktivering efter Anti-VEGF-injektion beskrivs i detalj, liksom sena sequelen såsom ”PAR” (persistent avascular retina).

Läs artikeln här.

2021-05-29

Årsrapport för 2019

Rapporten finns nu tillgänglig under ÅRSRAPPORTER.

2021-05-28

Digitalt användarmöte

Onsdagen 27 oktober kl 12 – 14. Informa-
tion samt inbjudan med Zoom-länk i höst.

Välkomna hälsar styrgruppen för SWEDROP!

2020-03-01

Välkommen till SWEDROP’s nya hemsida!           

Hemsidan har utformats i enlighet med den för svenskt neonatalt kvalitetsregister, SNQ. Eventuella synpunkter tas tacksamt emot.

Kontaktadress: info@swedrop.se