Pågående studier

TINY-studien

Ansvariga forskare: Ann Hellström, Eva Morsing & Pia Lundgren

Etisk ansökan Etikprövningsnämnden, Dnr: 2019-05265

Syn- och ögonutfall hos 6,5-åriga barn som har behandlats för ROP (all typ av behandling)

Ansvariga forskare: Gerd Holmström & Eva Larsson

Etisk ansökan Etikprövningsnämnden, Uppsala, Dnr: 2019-05797

Syn- och ögonutfall hos 6,5-åriga barn som har behandlats med anti-VEGF-injektion i Sverige

Ansvariga forskare: Gerd Holmström & Eva Larsson

Etisk ansökan Etikprövningsnämnden, Uppsala, Dnr: 2019-05797 (Uppsala) samt Dnr: 2021-01327 (hela landet)