Om SWEDROP

Prematuritetsretinopati (ROP) är ett tillstånd som drabbar omogna näthinnekärl i ögat hos för tidigt födda barn och som i värsta fall kan leda till grav synskada om inte behandling ges i rätt tid. För att upptäcka ROP och vid behov genomföra behandling, undersöks barnets ögon regelbundet i nyföddhetsperioden. Efter avslutad ögonscreening matas resultaten in i det nationella kvalitetsregistret för ROP, SWEDROP.

SWEDROP startade 2007 och är ett bi-register till Neonatalregistret SNQ Fr.o.m 2008 blev det ett komplett nationellt register och har en täckningsgrad på ca 97 %.

Syftet med SWEDROP är att kontinuerligt samla in nationella data för att kunna optimera ögonscreeningen i Sverige så att rätt barn undersöks och i rätt tid, att rätt barn får behandling i rätt tid och att ögonsjukvårdens resurser används på ett optimalt sätt.

Sedan SWEDROP’s start har registret bidragit till att upprepade modifikationer och förbättringar av ögonscreeningen i Sverige har genomförts och resultaten har publicerats i ett flertal internationella vetenskapliga tidskrifter.