Nationell högspecialiserad vård (NHV) för viss vård av prematuritetsretinopati (ROP)

Genom att koncentrera komplicerad ROP vård till färre enheter ökas förutsättningarna för att förbättra kvaliteten, patientsäkerheten och kunskapsutvecklingen samtidigt som ett effektivt användande av
hälso- och sjukvårdens resurser uppnås.

Följande enheter har tillstånd för att bedriva NHV för viss vård av ROP i Sverige:

Följande utgör nationell Högspecialicerad vård

Viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP):

  1. Diagnostik/bedömning vid komplicerad ROP
  2. Ställningstagande till behandlingsmetod vid komplicerad ROP
  3. Utförande av behandling (primär/re-behandling) vid komplicerad ROP.

Förtydligande av definitionen:

Med komplicerad ROP avses:

Definitionen utesluter inte att andra komplicerade ROP-fall, efter konsultation med nationell högspecialiserad vårdenhet, kan remitteras vid behov.

Behandling av barn med komplicerad ROP och dåligt allmäntillstånd, som inte går att transportera och söva, ingår inte i definitionen. Dessa barn ska bedömas digitalt tillsammans med nationell högspecialiserad vårdenhet för att välja en optimal behandling på befintlig plats.

Har ni ett barn med komplicerad ROP, var god ta kontakt/skicka remiss (RemissNHV.PDF) till valfri NHV enhet.

Kontaktuppgifter:
 tabell med kontaktuppgifter

tabell med kontaktuppgifter