Nationella riktlinjer ROP

Nationella riktlinjer för ROP-screening, behandling samt uppföljning, har reviderats av styrgruppen för SWEDROP 17.12.2022.

Riktlinjerna ersätter de tidigare från våren 2022 och finns tillgängliga på svenska ögonläkarföreningens hemsida, SÖF, samt på svenska barnläkarföreningens/svenska neonatalföreningens hemsida.

Nationella riktlinjer ROP.pdf