Neonatalvårdens kapacitet och produktion, utvalda resultat

Nationell rapport

om Neonatalvårdens kapacitet och infrastruktur finns att ladda ner.

Neonatalvård är imperativ

Vårdbehoven i nyföddhetsperioden uppstår akut. Omkring 10% av nyfödda barn behöver läggas in på neonatalavdelning efter födelsen och ytterligare 10% remitteras för utredning och behandling efter barnläkarundersökning på BB. Intensivvården av nyfödda är därför ojämnt belastad vilket data från Neonatalregistret kan visa. Det ställer stora krav på kapacitet i termer av vårdplatser och personal.

Figur 1. Antal respiratordygn per vecka inom svenska neonatalvård år 2020. 

Figur 2. Antal CPAP-dygn per vecka inom svenska neonatalvård år 2020.