Neonatalvårdens kapacitet och produktion, utvalda resultat

Nationell rapport

Neonatalvårdens omfattning 2022

Nedan följer exempel på urval som kan göras i Verksamhetsrapporten 2022. Rapporten finns att ladda ner via länk på startsidan och där kan egna urval göras med avseende på sjukhus, region, vårdtyp, gestationsålder och tidsperiod. Fler tabeller och grafer finns också i Årsrapporten 2022.

GÅ (alla)

Medelvårdtid (neonatalvård), levande födda

Storregion, bostad

2018

2019

2020

2021

2022

2018–22

1 Norr

15

14

14

14

13

14

2 Mellan

13

14

12

13

12

13

3 Öst

9,2

9,0

8,7

8,6

8,4

8,8

4 Väst

11

10

10

10

10

10

5 Sydöst

12

13

12

13

13

13

6 Syd

12

11

11

11

11

11

Sverige

12

11

11

11

11

11

  

Transporter av nyfödda barn (antal per färdsätt och år)