Vårdens kapacitet och infrastruktur 2017

Totalt antal födda 115 416 
Antal för tidigt födda (<37 veckor) 5826 (SoS 2016)
Antal mycket tidigt födda (<32 veckor) 1053 

Neonatalvård i siffror, antal

Andel av totalt födda barn som vårdats: 9,4%
Antal barn inlagda för neonatalvård: 10 835
Vårdtillfällen: 11 767
Vårddygn: 131 959 
Dygn hemsjukvård: 47 525 
Sjukhus: 37 
Vårdplatser: 486 
IVA-platser:  132 

Högspecialiserad neonatalvård, antal sjukhus

Barnhjärtkirurgi:
Barnkirurgi:
Neurokirurgi:
Ögonkirurgi (ROP):
ECMO-centra:
21 av 37 sjukhus bedrev intensivvård av nyfödda (respiratorbehandling, kylbehandling samt dialys)

Personal, antal

Specialistläkare (neonatologer): 133 
Sjuksköterskor (67% specialistsjuksköterskor): 1154 
Barn- och undersköterskor: 1123 
Övrig personal: kurator, psykolog, dietist, fysioterapeut, apotekare/farmaceut