Neonatalvårdens kapacitet och produktion, utvalda resultat

Nationell rapport

Neonatalvårdens omfattning 2021

Nedan följer exempel på urval som kan göras i Verksamhetsrapporten 2021. Rapporten finns att ladda ner via länk på startsidan och där kan egna urval göras med avseende på sjukhus, region, vårdtyp, gestationsålder och tidsperiod. Sista figuren (slutenvårdsplatser) är från Årsrapporten 2020