SNQs årsrapporter

Sedan 2011 sammanställer SNQ en årlig rapport. I rapportens första del redovisas anslutnings- och täckningsgrad, datakvalitet, utveckling av kvalitetsindikatorer över tid och effekter på vården. I rapportens andra del (appendix) redogörs för neonatalvårdens infrastruktur, processer och resultat upp till 2-års ålder.

Eftersom svensk neonatalvård är centraliserad (så att de minsta och de sjukaste barnen vårdas vid större, regionala enheter) samtidigt som betydande eftervård och uppföljning sker vid mindre sjukhus, redovisas flera av vårdresultaten per storregion.

Årsrapporter