SNQs årsrapporter

Från 2011 sammanställer SNQ en årlig rapport. I rapportens första del redovisas den svenska neonatalvårdens omfattning, uppdelat på landets 36 neonatalavdelningar. I rapportens andra del redogörs för neonatalvårdens resultat.

Eftersom svensk neonatalvård uppnår en hög grad av centralisering (så att de minsta, känsligaste och sjukaste barnen vanligen vårdas vid den större, regionala enheterna), redovisas vårdresultaten uppdelat per sjukvårdsregion.

Årsrapporter