Styrgrupp

Mikael Norman

Registerhållare, Neonatolog

Stockholm

Stellan Håkansson

Biträdande registerhållare Neonatolog

Umeå

Béatrice Skiöld

Ordförande i Svenska Neonatalföreningen, Neonatolog

Stockholm

Thomas Abrahamsson

Neonatolog

Linköping

Lars Björklund

Neonatolog

Lund

Magnus Domellöf

Neonatolog

Umeå

Fredrik Ingemansson

Neonatolog, Länssjukvård

Jönköping

Lars Navér

Neonatolog

Stockholm

Karin Sävman

Neonatolog

Göteborg

Karin Källén

Epidemiolog, Statistiker

Lund

Gerd Holmström

Oftalmolog

Uppsala

Anna-Karin Wikström

Obstetriker

Uppsala

Ylva Thernström Blomqvist

Neonatalsjuksköterska

Uppsala

Annika Nyholm

Neonatalsjuksköterska

Umeå

Annica Wallin Gyökeres

Patientföreträdare, Svenska Prematurförbundet

Nyköping