Styrgrupp

Mikael Norman

Neonatolog, Registerhållare

Stellan Håkansson

Neonatolog, Biträdande registerhållare

Lena Swartling-Schlinzig

Administratör SNQ

Mikaela Lennels

Svenska Prematurförbundet

Jenny Svedenkrans

Neonatolog, Ordförande i Svenska Neonatalföreningen

Magnus Domellöf

Neonatolog

Region Norr

Ylva Thernström Blomqvist

Neonatalsjuksköterska

Region Mellan

Lars Navér

Neonatolog

Region Öst

Karin Sävman

Neonatolog

Region Väst

Thomas Abrahamsson

Neonatolog

Region Sydost

Johan Sandblom

Neonatolog

Region Syd

Fredrik Ingemansson

Neonatolog, Länssjukvård

Gerd Holmström

Oftalmolog, SwedROP

Maria-Teresia Svanvik

Obstetriker, Graviditetsregistret

Karin Källén

Epidemiolog, Statistiker

Annika Nyholm

Neonatalsjuksköterska, Omvårdnad

Ulrika Ådén

Neonatolog, Uppföljning