Styrgrupp

Mikael Norman

Neonatolog, Registerhållare

Stellan Håkansson

Neonatolog, Biträdande registerhållare

Béatrice Skiöld

Neonatolog, Ordförande i Svenska Neonatalföreningen

Magnus Domellöf

Neonatolog

Region Norr

Ylva Thernström Blomqvist

Neonatalsjuksköterska

Region Mitt

Lars Navér

Neonatolog

Region Öst

Karin Sävman

Neonatolog

Region Väst

Thomas Abrahamsson

Neonatolog

Region Sydost

Johan Sandblom

Neonatolog

Region Syd

Fredrik Ingemansson

Neonatolog, Länssjukvård

Gerd Holmström

Oftalmolog, SwedROP

Verena Sengpiel

Obstetriker, Graviditetsregistret

Karin Källén

Epidemiolog, Statistiker

Annika Nyholm

Neonatalsjuksköterska, Omvårdnad

Ulrika Ådén

Neonatolog, Uppföljning

Annica Wallin Gyökeres

Patientföreträdare, Svenska Prematurförbundet