Nyhetsbrev

Från och med 2021 presenteras nyheter under Rubriken "Aktuellt" (till höger på Start-sidan)

 

Skärmdumpar & presentationer från SNQs användardagar 12-13 mars 2020

Skärmdumpar från mötet.pptx
Fredrik Serenius SNQ 2020-03-12.pdf
Hud mot hud SNQ 20200312.pdf
Jesper Padkaer Petersen Danish Newborn Quality Database.pdf
Kjell Helenius SNQ presentation 13.3.2020.pdf
Kolostrum_kit_SNQ_användardagar_Mars12_poster_QI_project.pdf
Lars N Perinatal Covid-19.pdf
Lindsay Hall SNQ 2020.pdf
Mikael Norman Årsrapport 2020.pdf
Resuscitation update SNQ 2020.pdf
Samtalsmallar presentation SNQ.pdf
SJohnson_Stockholm_12.3.20.pdf
Stellan Håkansson Datastore.pdf
Thomas Abrahamsson och Magnus Domellöf ESPGHAN probiotika SNQ dagar 200313.pdf

Välkomna på Neonatalregistrets (SNQ) användardagar

Datum: 12-13 mars 2020.
Plats: Radisson Blu Arlanda hotell

Årets teman är: "Neonatal uppföljning", "Surfaktantbehandling", "Fostermedicin" och ”Probiotika”.

Årsrapporter från Svenska och Danska Kvalitetsregistren kommer också att presenteras, liksom lokala förbättringsarbeten och kvalitetsregisterstudier från Finland. Slutligen ges som vanligt utrymme för feedback och diskussion om hur SNQ kan förbättras.

Ingen anmälningsavgift och  övernattning ingår. Anmälan görs här och det slutliga programmet hittar du här.

Varmt välkomna!
Mikael & Stellan


19 november 2019

Temanummer om Förtidsbörd i Läkartidningen

Professor Bo Jacobsson och professor David Ley var nyligen gästredaktörer för ett temanummer i Läkartidningen om Förtidsbörd. Hela temanumret är intressant och väl värt att läsas. Samtliga artiklar finns här:

Stor regional variation trots avrådan att använda inhalationssteroider

Neonatalföreningens arbetsgrupp för pulmonologi har på uppdrag av SNQ utrett kunskapsläget gällande inhalationssteroider. Arbetsgruppen avråder från rutinmässig användning av inhalationssteroider till för tidigt födda barn för att förebygga eller behandla bronkopulmonell dysplasi (BPD), läs rapporten här 

Neonatalregistrets datalager (som finns under fliken ”För användare”) visar på stor regional variation när det gäller användning av inhalationssteroider. Se tabellen här.

Riktlinjer för ROP-screening revideras – vården effektiviseras

10-årsrapporten för SWEDROP har just publicerats (se vetenskapliga publikationer). Utifrån registerdata föreslås en modifiering av Svenska riktlinjer för ROP-screening som skulle reducera antalet ögonundersökningar med 20%. 

 

 

 6  juni 2019

PDA i fokus - nya avhandlingar.

Två aktuella avhandlingar tar upp diagnostik och handläggning av öppetstående duktus arteriosus (PDA) hos mycket tidigt födda (Karl Wilhelm Olsson, Uppsala 22 mars och Anna Gudmundsdottir, Stockholm 17 maj). Forskningen bygger delvis på SNQ-data. I datalagret kan du se senaste trenderna för farmakologisk (oförändrad andel) och kirurgisk (minskar) ductusbehandling.


13 maj 2019

Workshop in Quality Improvement 30 april


Den 30 april genomförde SNQ en uppskattad workshop (EPIQ=Evidence based Practice Improving Quality) i Baltimore, USA i samband med de amerikanska barnläkardagarna (PAS 2019).  Sammanlagt deltog 25 svenska läkare och sjuksköterskor från hela landet. Workshopen leddes av prof Khalid Aziz och Prakesh Shah från Kanada.  Se fler bilder här.

Koncepten som utbildningen bygger på utgör en viktig hörnpelare som bidragit till förbättrade utfall i neonatalvården i Kanada. Övriga grundstenar i den kanadensiska förbättringskontexten utgörs av kvalitetsregister och att aktivt dela med sig av erfarenheter mellan sjukhus och regioner. 

Presentationer från SNQ-dagarna i mars