Presentationer från SNQ-dagarna

April 2019

Nu kan du ta del av presentationerna från SNQ-dagarna:

Mars 2019 - SNQ har fått en ny hemsida

Neonatalregistret har sjösatt en ny hemsida. Design och format har tagits fram i nära samarbete med Else Friis, grafisk formgivare. Stort tack Else för allt arbete med detta!

Förhoppningen är att du som användare (inom vården), förälder eller forskare lättare ska kunna hitta det du letar efter. Vi tar gärna emot synpunkter på hemsidans utformning och funktionalitet.

Mycket nöje!
Mikael & Stellan