Information till dig som är förälder


För att förbättra vårdkvaliteten samlar alla neonatalavdelningar i Sverige in uppgifter om vårdade barn i Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ).


Ditt barn har rätt att slippa bli registrerad. Ditt barn har också rätt att få sina uppgifter utplånade i registret. Kontakta i sådant fall den eller de kliniker där ditt barn vårdas eller har vårdats eller meddela detta nästa gång du besöker kliniken.

Mer information finns under menyvalen här till vänster. Du kan också spara ned SNQ Info till föräldrar.pdf

Translations