Information till dig som är förälder

För att förbättra vårdkvaliteten samlar alla neonatalavdelningar i Sverige in uppgifter om vårdade barn i Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ). 

Ditt barn har rätt att slippa bli registrerad. Ditt barn har också rätt att få sina uppgifter utplånade i registret. Kontakta i sådant fall den eller de kliniker där ditt barn vårdas eller har vårdats eller meddela detta nästa gång du besöker kliniken.

Mer information finns under menyvalen här till vänster. Du kan också spara ned följande dokument:
SNQ Info till föräldrar
SNQ Registerutdragsblankett
SNQ Tacka nej blankett

 

Föräldraenkäten

Dina synpunkter är viktiga för att förbättra neonatalvården i Sverige. Du kommer därför få SMS med inbjudan till en enkät från oss på Neonatalregistret. Enkäten består av 15 frågor och tar inte lång tid att besvara. Svaren är anonyma. SMS sänds ut två veckor efter att ditt barn skrivits ut till hemmet, hemvård eller till annat sjukhus. Enkäten omfattar det första och eventuellt det andra sjukhuset som barnet vårdats på, men inte fler vårdtillfällen. Samma enkät används i hela landet. Tack för att du vill hjälpa oss förbättra vården.

Translations