Ditt barns rättigheter


Ditt barns medverkan i SNQ är frivillig och påverkar inte den vård ditt barn får. Om du inte vill att ditt barns uppgifter registreras, vänd dig till patientansvarig läkare.