Sekretess och säkerhet

Ditt barns uppgifter skyddas mot obehöriga. 

Det finns särskilda krav som bland annat innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, att uppgifterna ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Sekretess

Ditt barns uppgifter omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om ditt barn endast får lämnas ut från SNQ om det står klart att varken ditt barn eller någon närstående lider men om uppgiften lämnas ut. Inga uppgifter som redovisas kan härledas till en viss individ. Endast sammanställda data visas.

Åtkomst

Ditt barns vårdgivare får ta del av de uppgifter som de lämnar till SNQ. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. De som centralt hanterar SNQ kan och får ta del av ditt barns uppgifter.

Gallring

Ditt barns uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården.