Så hanteras ditt barns data

Uppgifter samlas in från ditt barns patientjournal och från dig som förälder/ vårdnadshavare. Vissa uppgifter från moderns förlossningsjournal ingår också i SNQ.

För att få in uppgifter om hur neonatalvården och omvårdnaden fungerar kan du bli tillfrågad om att fylla i en särskild enkät. Uppgifterna får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården.

Uppgifter får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till den som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål.

Om en uppgift kan lämnas ut från SNQ kan det ske elektroniskt. När uppgifter ur SNQ blir föremål för forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av Etikprövningsmyndigheten (EPM; https://etikprovningsmyndigheten.se/).