PersonuppgiftsansvarigFör varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig myndighet, ofta ett landsting.


För SNQ har Region Västerbotten detta ansvar. Vill du ha ytterligare information kan du vända dig till ditt barns läkare eller ta del av informationen här på hemsidan.