Personuppgiftsansvarig

För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig myndighet.

För Neonatalvårdsregistret SNQ har Karolinska universitetssjukhuset detta ansvar. Vill du ha ytterligare information kan du vända dig till ditt barns läkare eller ta del av informationen här på hemsidan.