Nyheter 2022

2022-12-20

SNQ-dagarna 16-17 mars 2023.

Vi ser framemot att ses "på riktigt" på Radison Blu Arlandia hotell. Ingen avgift och övernattning ingår.

2022-12-19

Tio nya publikationer som använt SNQ under 2022, se under sidomenyn till vänster.

2022-08-17

Webinar i omvårdnad 13 oktober 2022.

Program och anmälan. Välkomna!

2022-06-23

Årsrapporten 2021 finns nu att läsa (med reservation för smärre justeringar).

Glad sommar önskas alla!

2022-06-23

Årsrapporten 2021 finns nu att läsa!

Glad sommar önskas alla!

2022-05-29

Omvårdnadsrapport för 2021 finns nu att ladda ner (efter inlog). Gå till flik "Resultat" på hemsidan. En motsvarande rapport för 2022 som uppdateras varje månad planeras inom kort. På fliken  "Info" beskrivs hur man hanterar filter för att göra urval.

2022-05-24

Presentationer från utbildningen för rapportörer 19 maj finns under "Dokument" efter inloggning.

2022-05-19

Nyheter för SNQreg: Enligt styrgruppens beslut har några smärre ändringar gjorts i protokollet:
a) För PDA anges inte längre "Resultat". Utförd undersökning markeras som tidigare i markeringsrutan det aktuella rapporteringsdygnet.
b) Vid först dosen surfaktant anges också administrationssätt och mängd (mg). 

2022-05-04

Vid kontakt med info@snq.se p.g.a problem med datainmatning/fel i enskilda fall, uppge alltid vilket BarnID som avses.

2022-05-01

Verksamhetsrapporten uppdaterad t o m april 2022. Gå till fliken "Resultat" för att ladda ner filen.

2022-04-28

Protokollen för uppföljning vid 2 och 5,5 år är uppdaterade under mars-april, både dokumentmallarna och i webformulären.

2022-04-04

Verksamhetsrapporten uppdaterad t o m mars 2022. Gå till fliken "Resultat" för att ladda ner filen.

2022-03-16

Vill du som neonatolog vara med och välja ut viktiga kunskaps- och utvecklingsbehov inom området kejsarsnitt? Anmäl intresse till SBU.

2022-02-25

Diagnoser och Åtgärder 2017-21.  En ny version av filen finns nu tillgänglig efter inlog. Sök under fliken "Resultat".

2022-02-10

Regionala transportteam - De har nu bytt namn för att harmonisera med namnet för storregionerna enligt följande: Umeå>Norr; Uppsala>Mitt; Stockholm>Öst; Göteborg>Väst; Linköping>Sydöst; Lund>Syd

2022-02-09

Verksamhetsrapporten - nytt verktyg med statistik som uppdateras varje månad.

2022-02-09

Nya avgifter för forskaruttag, se villkor i slutet av ansökningsblanketten.

2022-01-27

Nyhetsbrev till alla användare

2022-01-18

Ändring: Registerdagarna 17-18 mars

Pga av det försämrade pandemiläget och nya restriktioner har vi beslutat genomföra årets Användardagar helt digitalt. Klicka på Anmälan och anmäl dig idag! Programmet innehåller teman om patientsäkerhet, amning och föräldrar på neonatalavdelning liksom presentationer av lokala/regionala förbättringsprojekt, registerdata och framtidsplaner. Varmt välkomna! 

2022-01-12

För frågor som rör inmatning av data, inlog, behörigheter: info@snq.se.
För uttag av data för verksamhet eller forskning: dataservice@snq.se.
För ansökan om forskaruttag: mikael.norman@ki,.se.