Syfte

Syftet med registret är att kontinuerligt följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som de behandlade paren/kvinnorna och ge deltagande enheter underlag för deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Registret utgör också en grund för vetenskapliga arbeten.