Deltagande enheter

Offentliga kliniker

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Reproduktionscentrum
Telefon: 018-611 57 07
Till hemsida

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Reproduktionsmedicin
Telefon: 08-585 875 06
Till hemsida

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Reproduktionsmedicin
Telefon: 031-342 10 00
Till hemsida

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Reproduktionsmedicinskt centrum
Telefon: 040-33 21 64
Till hemsida

Universitetssjukhuset, Linköping

Reproduktionsmedicinskt centrum
Telefon: 010-105 94 85
Till hemsida

Universitetssjukhuset, Örebro

Fertilitetsenheten
Telefon: 019-602 18 95
Till hemsida

Privata kliniker

Carl von Linnékliniken, Uppsala


Telefon: 018-55 00 44
Till hemsida

Gynhälsan Fertilitetsklinik Uppsala


Telefon: 018-12 80 17
Till hemsida

Göteborgs IVF-klinik


Telefon: 031-333 35 00
Till hemsida

Livio Falun


Telefon: 023-78 30 40
Till hemsida

Livio Gärdet


Telefon: 08-586 120 00
Till hemsida

Livio Göteborg


Telefon: 031-710 46 00
Till hemsida

Livio Kungsholmen


Telefon: 08-684 57 200
Till hemsida

Livio Malmö


Telefon: 040-98 70 50
Till hemsida

Livio Umeå


Telefon: 090-785 26 00
Till hemsida

Nordic IVF Göteborg


Telefon: 031-333 09 70
Till hemsida

Nordic IVF Malmö


Telefon: 040-15 00 60
Till hemsida

Nordic IVF Stockholm


Telefon: 08-88 77 00
Till hemsida

Sophiahemmet, Stockholm

IVF- och fertilitetsmottagning
Telefon: 08-406 20 00
Till hemsida

Stockholm IVF


Telefon: 08-42 00 36
Till hemsida