För deltagande enheter

Q-IVF

Det är vi, på alla IVF-kliniker i Sverige, som gemensamt driver det Nationella Kvalitetsregistret för assisterad befruktning, Q-IVF. Vi samlar in och behandlar information för de behandlingar vi gör. Uppgifterna är skyddade och får bara användas för utveckling av bättre vård samt forskning.

För att få tillgång till registret behövs en anmälan från klinikens styrgruppsmedlem. Blankett finns i dokumentarkivet under "Om registret".​