För patienter

Vi är tacksamma att de allra flesta av våra patienter låter klinikerna rapportera deras behandlingar till kvalitetsregistret. På så sätt får vi en fullständig bild av assisterad befruktning i Sverige.

Att vara med är frivilligt och du skall ha fått information om registret från din klinik. Om man vill tacka nej finns en speciell blankett att fylla i.

Patientinformation och "nej-blankett" hittar du här bredvid.