Behandlingsresultat

Behandlingsresultat finns i registret från år 2007. I trenderna finns data så långt tillbaka i tiden som från 1991, då IVF-klinikerna innan kvalitetsregistret startade rapporterade direkt till Socialstyrelsen.

Årsrapporten ger allmän information om IVF och t.ex hur många behandlingar som startats i Sverige, vilken typ av behandlingar som startats och hur många embryon som återförts.

Trender visar utveckling över tid. Finns i årsrapporten

Öppna jämförelser-Resultat visar förlossningsfrekvens per klinik för kvinnor som gjort 1-3 färska IVF behandlingar och som inte tidigare har IVF-barn. Även förlossningsfrekvens för återförande av frysta, tinade embryon visas som öppen jämförelse. Finns även i årsrapporten

Öppna jämförelser-KUPP: Här visas hur man ur patientperspektiv upplever tillgänglighet, information, medicinsk vård, delaktighet och bemötande. Enkäten genomförs samtidigt på landets alla IVF-kliniker med 1½ -2 års mellanrum. Finns även i årsrapporten