Ansvariga

Christina Bergh

Registerhållare, professor, leg läkare

christina.bergh@vgregion.se

Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Blå stråket 6 413 45 Göteborg

Kia Borg

Registerkoordinator, barnmorska

kia.borg@fertilitetscentrum.se

Fertilitetscentrum Box 5418 402 29 Göteborg

Regionstyrelsen, Västra Götaland

Personuppgiftsansvarig och ansvarig myndighet

Regionstyrelsen 462 80 Värnersborg

Ingrid Floderus

Dataskyddsombud, regionjurist Västra Götaland

Regionstyrelsen 462 80 Värnersborg

Camila Björk

IT-arkitekt, statistiker, projektledare

MedSciNet

MedSciNet AB


Luntmakaregatan 7 113 51 Stockholm

Styrgrupp

Anna-Lena Wennberg

Ordförande för styrgruppen

Nordic IVF Göteborg

Margareta Kitlinski

Styrgruppsledamot

Skånes Universitetssjukhus, Reproduktionsmedicinskt centrum

Mikael Lood

Styrgruppsledamot

Universitetssjukhuset Örebro, Fertilitetsenheten

Jan Holte

Styrgruppsledamot

Carl von Linnékliniken Uppsala

Anna Karin Lind

Styrgruppsledamot

Livio Fertilitetscentrum

Pia Saldeen

Styrgruppsledamot

Nordic IVF Malmö

Arthur Aanesen

Styrgruppsledamot

Sophiahemmet Stockholm

Karin Rova

Styrgruppsledamot

Stockholm IVF

Ulla-Britt Wennerholm

Docent, obstetriker. Adjungerad

Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, Kvinnokliniken

Kersti Lundin

Docent, biolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, Reproduktionsmedicin

Karin Källén

Professor, statistiker

Lunds Universitet

Kjell Wånggren

Styrgruppsledamot

Reproduktionsmedicin Karolinska sjukhuset, Huddinge

Cina Nyberg

Styrgruppsledamot

Livio Fertilitetscentrum

Gunilla Sydsjö

Styrgruppsledamot

Linköpings universitet

Evangelia Elenis

Styrgruppsledamot

Akademiska sjukhuset Uppsala, Reproduktionscentrum

Infertilas riksförening i SverigeAnnica Bladh Blomquist

Styrgruppsledamot

Nordic IVF Stockholm

Helena Åkerud

Styrgruppsledamot

Gynhälsan Fertilitetsklinik

Susanne Liffner

Styrgruppsledamot

Universitetssjukhuset Linköping