Ansvariga

Christina Bergh

Registerhållare, professor, leg läkare

christina.bergh@vgregion.se

Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Blå stråket 6 413 45 Göteborg

Kia Borg

Registerkoordinator, barnmorska

kia.borg@livio.se

Livio Fertilitetscentrum Göteborg Box 5418 402 29 Göteborg

Regionstyrelsen, Västra Götaland

Personuppgiftsansvarig och ansvarig myndighet

Regionstyrelsen 462 80 Värnersborg

Erika Memborn

Dataskyddsombud, regionjurist Västra Götaland

Regionstyrelsen 462 80 Värnersborg

Camila Björk

Representant för MedSciNet

MedSciNet Luntmakaregatan 7 113 51 Stockholm

Styrgrupp

Anneli Leskinen


Huddinge sjukhus, Karolinska stockholm

Eva Lundborg


Nordic IVF Göteborg

Cina Nyberg

Ordförande för styrgruppen

Livio Fertilitetscentrum

Jan Holte

Styrgruppsledamot

Carl von Linnékliniken Uppsala

Mikael Lood

Styrgruppsledamot

Universitetssjukhuset Örebro, Fertilitetsenheten

Margareta Kitlinski

Styrgruppsledamot

Skånes Universitetssjukhus, Reproduktionsmedicinskt centrum

Pia Saldeen

Styrgruppsledamot

Nordic IVF Malmö

Arthur Aanesen

Styrgruppsledamot

Sophiahemmet Stockholm

Anna Karin Lind

Styrgruppsledamot

Livio Sverige

Susanne Liffner

Styrgruppsledamot

Universitetssjukhuset Linköping

Evangelia Elenis

Styrgruppsledamot

Akademiska sjukhuset Uppsala, Reproduktionscentrum

Karin Rova

Styrgruppsledamot

Stockholm IVF

Annica Bladh Blomquist

Styrgruppsledamot

Nordic IVF Stockholm

Helena Åkerud

Styrgruppsledamot

Gynhälsan Fertilitetsklinik

Karin Källén

Professor, statistiker

Lunds Universitet

Kersti Lundin

Docent, biolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, Reproduktionsmedicin

Gunilla Sydsjö

Styrgruppsledamot

Linköpings universitet

Ulla-Britt Wennerholm

Docent, obstetriker. Adjungerad

Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, Kvinnokliniken

Infertilas riksförening i Sverige