Ansvariga

Christina Bergh

Registerhållare, professor, leg läkare

christina.bergh@vgregion.se

Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Blå stråket 6 413 45 Göteborg

Kia Borg

Registerkoordinator, barnmorska

kia.borg@vgregion.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Personuppgiftsansvarig och ansvarig myndighet

Karin Källén

Professor, statistiker

Lunds Universitet

Styrgrupp

Kersti Lundin

Styrgruppens ordförande

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, Reproduktionsmedicin

Margareta Kitlinski

Styrgruppsledamot

Skånes Universitetssjukhus, Reproduktionsmedicinskt centrum

Mikael Lood

Styrgruppsledamot

Universitetssjukhuset Örebro, Fertilitetsenheten

Jan Holte

Styrgruppsledamot

Carl von Linnékliniken Uppsala

Anna Karin Lind

Styrgruppsledamot

Livio Sverige

Arthur Aanesen

Styrgruppsledamot

Sophiahemmet Stockholm

Cina Nyberg

Styrgruppsledamot

Livio Sverige

Evangelia Elenis

Styrgruppsledamot

Akademiska sjukhuset Uppsala, Reproduktionscentrum

Susanne Liffner

Styrgruppsledamot

Universitetssjukhuset Linköping

Eva Lundborg

Styrgruppsledamot

Nordic IVF Sverige

Johanna Schmidt

Styrgruppsledamot

Gynekolog & FertilitetsCenter Göteborg

Farnosh Sörensen

Styrgruppsmedlem

Eliva clinic

Zahra Sabeti Rad

Styrgruppsmedlem

Lunds IVF-center

Gunilla Sydsjö

Styrgruppsledamot

Linköpings universitet

Ulla-Britt Wennerholm

Docent, obstetriker. Adjungerad

Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, Kvinnokliniken

Sujata Lalit Kumar

Styrgruppsledamot

Stockholm IVF

Pia Saldeen

Styrgruppsledamot

Nordic IVF Sverige

Renata Gustavsson

Gynhälsan Jönköping

Riksförbundet ofrivillig barnlöshet