Nyhetsarkiv

Fertility treatments in Sweden

2021-02-20

The national report refers to treatments started in 2018

KUPP-enkät

2021-02-01

Vi hade planerat att starta en ny KUPP-enkät i januari, för att mäta patientupplevelsen. På grund av pandemin h.ar vi skjutit upp starten till senare i år.

Ny årsrapport

2020-09-14

Se vidare under fliken "Behandlingsresultat"

Senaste mätningen av patientupplevelse

2020-01-05

Nu har vi fått resultaten från senaste KUPP-enkäten. Se under "Behandlingsresultat" och "öppna jämförelser"

Nya dataskyddsförordningen GDPR

2018-05-31

Vi har nu uppdaterat vår patientinformation. Under fliken "För patienter" hittar du både den information du får ute på klinikerna och även en utökad patientinformation med mer information.