Nyhetsarkiv

KUPP

2022-07-11

Senaste mätningen skedde under pågående Covidpandemi, vilket gör den speciell. Läs vidare under "Behandlingsresultat-Öppna jämförelser"

Q-IVF byter CPUA

2021-12-04

Nyhet

Regionstyrelsen i Västra Götaland har sedan 2007, då Q-IVF startades, varit CPUA (centralt personuppgiftsansvarig) för hanteringen av personuppgifterna i registret. Lokalt personuppgiftsansvar har varje klinik.

Då all data finns på en registerplattform (MedSciNet) i Stockholm och vårt Kompetenscenter (QRC) också finns i Stockholm lämnar nu Regionstyrelsen i Västra Götaland över CPUA-ansvaret till Karolinska universitetssjukhuset.

Detta ger också möjlighet för Q-IVF till ökat samarbete med närliggande register, t.ex. Graviditetsregistret.

Eftersom registerplattformen aldrig funnits i Västra Götaland sker ingen fysisk överflyttning av personuppgifter.

                                                                            Christina Bergh, registerhållare

                                                                           

Ny årsrapport

2021-09-14

Se vidare under fliken "Behandlingsresultat"

Fertility treatments in Sweden

2021-02-20

National reports are shown under "Behandlingsresultat/Årsrapporter"

KUPP-enkät

2021-02-01

Vi hade planerat att starta en ny KUPP-enkät i januari, för att mäta patientupplevelsen. På grund av pandemin h.ar vi skjutit upp starten till senare i år.

Senaste mätningen av patientupplevelse

2020-01-05

Nu har vi fått resultaten från senaste KUPP-enkäten. Se under "Behandlingsresultat" och "öppna jämförelser"

Nya dataskyddsförordningen GDPR

2018-05-31

Vi har nu uppdaterat vår patientinformation. Under fliken "För patienter" hittar du både den information du får ute på klinikerna och även en utökad patientinformation med mer information.