Nyhetsarkiv

Fertility treatments in Sweden 2021

2024-02-15

National report 2023. Refers to treatments startred in 2021

Ny årsrapport

2023-09-26

Till årsrapporten

Se vidare under fliken "Behandlingsresultat"