Välkommen till kvalitetsregistret Q-IVF

välkommen till Vår hemsida!

Q-IVF har bytt IT-plattform i syfte att ha samma plattform som vårt närliggande register, Graviditetsregistret. Vår leverantör är nu MedSciNet.  Data rapporteras idag en gång per år men vi arbetar vidare mot en kontinuerlig överföring av data. 

Artikel från läkartidningen

I läkartidningen (nr 44-45) finns en artikel om surrogatmödraskap.
Se länk.

Aktuellt

Ny årsrapport.

2018-11-05

2018 års rapport (gällande behandlingar utförda 2016)
Läs mer...

Nya dataskyddsförordningen GDPR

2018-05-31

Ny patientinformation
Läs mer...