Välkommen till kvalitetsregistret Q-IVF

välkommen till Vår hemsida!

Data rapporteras idag en gång per år men vi arbetar mot en kontinuerlig överföring av data för att kunna presentera mer aktuella data.

Artikel från läkartidningen

I läkartidningen (nr 44-45) finns en artikel om surrogatmödraskap.
Se länk.

Aktuellt

Ny årsrapport

2020-09-14

Nu finns 2020 års rapport ute. Gäller behandlingar genomförda 2018.
Läs mer...

Senaste mätningen av patientupplevelse

2020-01-05

KUPP-enkät september-november 2019
Läs mer...

Nyhetsartikel

2019-11-05

Ny nedfrysningsteknik leder till fler frysåterföringar
Läs mer...