Välkommen till kvalitetsregistret Q-IVF

välkommen till Vår hemsida!

Data rapporteras idag en gång per år men vi arbetar mot en kontinuerlig överföring av data för att kunna presentera mer aktuella data.

Artikel från läkartidningen

I läkartidningen (nr 44-45) finns en artikel om surrogatmödraskap.
Se länk.

Aktuellt

Nyhetsartikel

2019-11-05

Ny nedfrysningsteknik leder till fler frysåterföringar
Läs mer...

Ny årsrapport

2019-10-07

2019 års rapport (gällande behandlingar utförda 2017)
Läs mer...

Nya dataskyddsförordningen GDPR

2018-05-31

Ny patientinformation
Läs mer...