BVC-Elvis

Skriv ut

Att separera som föräldrar

Föräldraseparation med små barn

Att separera när man har små barn kan vara omvälvande. Samtidigt som man ska lösa tusen praktiska frågor ska man också finnas till hands för barnen och själv orientera sig i sitt nya liv. I den här broschyren beskrivs några situationer som man brukar stå inför när man separerar som föräldrar.

Föräldrar med små barn som separerar har ofta många frågor och kan behöva resonera kring dem med någon utomstående.

Vill du ha stöd och råd kring hur du ska göra med ditt barn eller med ditt ex finns några verksamheter som du kan vända dig till beskrivna längst bak.

Berätta för barnet

Många föräldrar tycker att det är svårt att berätta om separationen och väntar därför. Man kanske vill ha ordnat boendet för att slippa oroa barnen. Men barn läser av föräldrars stämningslägen och det är därför bra att berätta så snart som möjligt. Om barn känner på sig att något förändrats är det bättre att veta och kunna dela sina funderingar och oro. Man hjälper barn genom att vara tydlig och svara på deras frågor. Om barn frågar om man är ledsen kan man säga det, men inte prata illa om den andre föräldern eller ta upp sina ”vuxenproblem”. Svara på barnens frågor och ta det i små portioner, genom att följa barnens funderingar. Även om det känns ledsamt och tungt ska man som förälder ge hopp till barnen om att det blir bättre längre fram. Det ska de vuxna se till! Det är skönt som förälder att ha en plan för samtalet, men också en plan för vad man ska göra efteråt. Att då göra något mysigt tillsammans hjälper barnen att samla ihop sig och visar att livet också fortsätter ganska mycket som förut. Berätta gärna tillsammans och tänk på att samtalet med små barn behöver vara kort! Beskriv konkret för barnet hur förändringen kommer bli, ur barnets perspektiv.

Kommunikation

Att kommunicera kring barnens vardag och välbefinnande är viktigt, men kan vara svårt. Att mejla i lugn och ro är ofta enklare än att ta saker på telefon när man är mitt upp i något annat och barnen kanske är närvarande. Ett specifikt mejlkonto som bara rör barnen kan fungera bra, så mejlen inte försvinner bland andra och kan stämmas av regelbundet. Då är man också förberedd när man öppnar mejlen och de behöver inte komma som en överraskning. En gemensam dagbok kan följa med barnet. Att gå igenom med ett barn vad det gjorde förra veckan kan vara mysigt och skapa kontinuitet. Om barnet är litet och en förälder är ovan att vara ifrån det kan MMS med bilder på barnet i olika situationer från den andra föräldern verka lugnande i början. Det kan hjälpa den som är ifrån barnet att koppla av. Är en förälder orolig kan bestämda (begränsade) tider när denne hör av sig vara nödvändiga. Kommunikationen kan röra vad som hänt barnet när man varit ifrån det men också om planering framåt. Framförhållning och att hålla sig till planering och rutiner skapar trygghet för barnet.

Prata om förändringen

En separation innebär många förändringar för både föräldrar och barn. Många barn berättar efteråt att de aldrig pratade med någon vuxen om vad de gick igenom. Även om barn själva inte pratar om skilsmässan är det bra att man som förälder ibland tar upp det. Att få prata om sånt man går igenom hjälper barn att få ihop berättelsen om sitt liv och att dela och bearbeta det som hänt. Att i vardagen säga saker som ”de böckerna är ju kvar hos mamma” eller ”kommer du ihåg förra julen när vi bodde tillsammans allihop?” visar barn att det går att prata om det som hänt i familjen. Ibland blir ledsna eller arga när de tänker på skilsmässan. Men det är bra att såna känslor får komma fram tillsammans med föräldrarna. Då slipper barn bära dem inom sig själva. Då kan man lättare gå vidare.

Barnets boende

Hur barn ska bo och flytta mellan föräldrarna är svårt att ge råd om generellt. Växelvis boende, att barn bor omväxlande lika mycket hos föräldrarna, är vanligt och har beskrivits som positivt för många barn i forskningen. Men det betyder förstås inte att den boendeformen passar för just ert barn och er familj. I allmänhet är det bra att barnet får en vardag hos båda föräldrar men exakt hur barnets tid ska fördelas beror på både barnets personlighet och föräldrarnas förutsättningar. Barnets trygghet med respektive förälder påverkar hur det trivs med boende och umgänge. Om en av er haft större ansvar för barnen innan separationen behöver den föräldern tid på sig för att öva på att släppa taget och bygga tillit. Den andra behöver utveckla sitt föräldrasjälvförtroende genom att självständigt ta hand om barnet och fördjupa relationen. Barn är också olika. En del mår bättre av att bo längre perioder eftersom övergångarna är påfrestande. För andra är det istället viktigt att byta ofta eftersom saknaden snabbt blir stor. Ibland kan man komma över det med en träff mitt i en period eller genom rutiner med videosamtal. Det är bra för barn med förutsägbarhet, så schemat för boende eller umgänge behöver vara förutsägbart och regelbundet, så att barnet vänjer sig och får en trygg rytm i sitt boende.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Varannan vecka F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2
Boosters F2 F2 F1 F2 F2 F2 F2
F1 F1 F2 F1 F1 F1 F1
Täta byten F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2
2+2+3 F1 F1 F2 F2 F1 F1 F1
F2 F2 F1 F1 F2 F2 F2
2+2+5+5 F2 F2 F1 F1 F2 F2 F2
F2 F2 F1 F1 F1 F1 F1

Rutiner

Det hjälper barn att ha rutiner och förutsägbarhet i sitt boendeschema och vid bytena mellan er föräldrar. Den första och sista dagen kan ni gärna ha en ritual, till exempel ett bad med samma badanka, ett speciellt gosedjur som hälsar barnet välkommet, en speciell maträtt eller TV-mys. Det blir förutsägbart och tryggt och gör att barn fortare kommer in i att ”vara hemma”. Barn behöver ofta mer uppmärksamhet och närhet första dagen efter byte, men en del kan dra sig undan och sluta sig i början. Som föräldrar behöver ni följa barnen, ha tålamod och tillförsikt. Vad verkar barnet behöva för att landa? Det kan vara mys och kroppskontakt eller tvärtom en egen stund framför tvn innan barnet ”tar in” dig som förälder. För små barn kan det vara tryggt om rutinerna är hyfsat likartade i båda hemmen. Att sluta med napp och blöja samtidigt på båda ställena underlättar också.

Förbered barnet

Barn mår bra av en konkret struktur kring vem de som ska vara hos. Små barn har inte koll på datum och dagar utan föräldrar måste förbereda och skapa tydlighet. Att veta skapar trygghet, att inte veta kan skapa oro. Riktigt små barn har begränsad minneskapacitet och tidsuppfattning. De kan behöva påminnas samma morgon vem som ska hämta och kan bli påminda av ett snöre i byxhällan som betyder att mamma ska hämta. Barnet kan då kolla hällan under dagen om det glömmer. Större barn kan ha en vecko-kalender med bilder på den förälder de bor hos. På kvällen kryssar man av dagen för att se hur många dagar det är kvar tills man byter.

Att byta via förskolan är bra om man som föräldrar inte är helt varma och vänliga mot varandra, eller om barnet verkar bli stressat vid bytena.

Reaktioner

Det är inte konstigt att barn reagerar på en separation och en ny vardag. Det kan vara oro, att barnet beter sig som när det var lite yngre eller med ilska och trots. Det är lätt som förälder att tänka att barnet ”tagit skada för alltid” och bli knäckt. Men barnet behöver få reagera och få stöd av er föräldrar. Ängsliga barn behöver hjälp att lugna sig, kroppskontakt, sitta i knät och sova nära. Arga barn behöver en stadig vuxen som bekräftar känslan men ändå genomför de dagliga rutinerna. ”Jag hör att du är jättearg och absolut inte vill men vi måste ändå borsta tänderna nu”. Att ha kraft att göra det mitt under skilsmässan kan vara svårt. Många föräldrar med små barn som separerar känner ändå att de klarar att hålla ihop sig själva för barnens skull. Fortsätter ett barn att må dåligt, sover eller äter dåligt och är oroligt eller argt behöver man fundera vidare för att förstå vad som stressar barnet. Att det är bråkigt mellan er föräldrar, att en förälder mår dåligt eller att barnets schema inte passar är vanliga orsaker till att barn reagerar. Men barnets beteende kan också bero på deras egen utveckling och faktiskt inte ha med separationen att göra.

Goda stunder

En separation innebär ofta en kris och många förändringar. Som förälder är man kanske orolig över praktiska saker, ledsen eller arg. Små barn vet inget om våra tankar och vår oro om vi inte visar dem men kan ändå känna av stämningar. När föräldrar och barn har små lek- eller mysstunder tillsammans skapar det lugn och trygghet för barnet. Känns det stormigt i livet kan man tala om att skapa ”lugnet i stormens öga”. Att ha sådana stunder regelbundet ger både barn och föräldrar möjlighet att tanka upp relationen och sitt mående. Fundera på vad som brukar vara mysigt tillsammans med barnet och se till att få till sådana stunder regelbundet. Kanske kan sådana mysiga stunder vara till hjälp för er nu när det är rörigt!

Barnets höjdpunkter

När barn bor växelvis bygger man som förälder sitt eget liv med barnen hemma. Samtidigt upphör det gemensamma föräldraskapet aldrig. Man är alltid barnets familj. Det blir tydligt vid barns högtider; luciatåg, avslutningar på förskolan, dansuppvisningar och fotbollsmatcher. Sådana tillfällen är mycket viktiga för barn. Ska båda föräldrarna delta är det viktigt att man kan ses utan att det skapar spänningar eller bråk som barnet känner av. I så fall är det kanske bättre att gå varannan gång?

Ny partner – egen tid med barnet

Har man en ny partner som förälder är det bra med egna barn-förälder stunder. Det innebär att man helt enkelt regelbundet gör saker själv med sitt barn. Ofta vill man få ihop sin nya familjekonstellation. Men tydligt fredad egentid med sin förälder innebär trygghet för barnet och ger bättre förutsättningar för nya relationer och kan bidra till att minska svartsjuka.

Målbild

Sätt upp en målbild för hur du vill att ert gemensamma föräldraskap ska vara någon gång långt där framme, kanske när barnet tar studenten. En sådan tanke påminner om att det gemensamma föräldraskapet fortsätter hela livet och kan öka motivationen att arbeta för ett gott gemensamt föräldraskap. Det kan ta tid innan det blir avspänt, men för barnets skull är det bra att sträva efter att komma dit. För barn är det skönt att slippa oroa sig för föräldrarelationen. Barnets relation till den andra föräldern kan man stärka genom att prata gott om den andre föräldern i vardagssammanhang.

Om ni vill diskutera barnets behov och mående kan ni ta upp det på BVC. Om ni har behov av att diskutera er relation som föräldrar eller få hjälp i samarbete kan ni vända er till familjerådgivningen eller familjerätten:

Om du vill läsa mer: