BVC-Elvis

Skriv ut

Utvärderingar

Sedan 2014 har nya metoder utarbetats och prövats i syfte att utveckla ett evidensbaserat arbetssätt för ett nytt 3- och 4-årsbesök på BVC med inriktning på barns beteende, psykiska hälsa och föräldrastöd. Projektet BVC-Elvis initierades av forskare på CHESS, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, i samarbete med Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Under 2017 fattades ett politiskt beslut om att de nya typerna av besök ska införas över hela länet.

År 2017 publicerades en rapport där 3-årsbesöket utvärderades (BVC-Elvis, 2017) och 2018 publicerades en rapport där det nya 4-årsbesöket utvärderades (BVC-Elvis, 2018).