Nyheter 2024

2024-02-23

Klickbara hjälptexter (markerade med en cirkel innehållande ett frågetecken) introduceras inom kort för flertalet variabler i SNQreg. Hjälptexterna anger/definierar vad som ska rapporteras. 

2024-01-04

Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister har meddelat att det är inte förenligt med patientdatalagen att kräva skriftlig signerad avsägelse från att delta i registret, det kan räcka med muntlig avsägelse. Informationen till föräldrar har därför uppdaterats. Om förälder muntligt tackar nej, var vänlig meddela detta via info@snq.se.