Nyheter 2024

2024-04-05

Hemsidan är omarbetad för att bättre möta behov och önskemål från våra användare och uppdragsgivare. 

2024-03-26

Variabellistan är uppdaterad.

2024-03-12

Registerdagarna 14-15 mars: här hittar du programmet.

2024-02-27

Problem med ifyllande av antal transfusioner ska nu vara löst. Förifyllt värde är "0", behöver endast ändras om transfusion givits under rapporteringsdygnet. Volym på given transfusion utgår p.g.a. låg rapporteringsfrekvens och hög andel saknade data.

2024-02-23

Klickbara hjälptexter (markerade med en cirkel innehållande ett frågetecken) introduceras inom kort för flertalet variabler i SNQreg. Hjälptexterna anger/definierar vad som ska rapporteras. 

2024-01-04

Stödfunktionen för Nationella kvalitetsregister har meddelat att det är inte förenligt med patientdatalagen att kräva skriftlig signerad avsägelse från att delta i registret, det kan räcka med muntlig avsägelse. Informationen till föräldrar har därför uppdaterats. Om förälder muntligt tackar nej, var vänlig meddela detta via info@snq.se.