Nyheter 2019

2019-11-19

Temanummer om Förtidsbörd i Läkartidningen 
Läs artiklarna här

2019-11-18

Stor regional variation (se nuläge här) trots avrådan att använda inhalationssteroider
Läs rapporten här

2019-11-17

Riktlinjer för ROP-screening revideras – vården effektiviseras
Se vetenskapliga publikationer

2019-10-28

Användardagen 14 oktober
Presentationer finns här: 
Intro till SNQreg
Neonatalregistret 14 okober, Mikael Norman
Frågor i föräldraenkät

2019-10-21

Uppdaterat datalager
Neonatalregistrets datalager är nu uppdaterat och innehåller uppgifter om barn födda före 32 fullgångna graviditetsveckor och utskrivna under perioden 150101-190831. Gå till fliken "För användare" och ladda ner filen genom att klicka på "datalager".

2019-09-04

SNQ:s årsrapport för 2018
Neonatalregistrets Årsrapport 2018.pdf

2019-08-23

Utbildningsdag 14 oktober

Program och anmälan. Läs mer

2019-06-06

PDA i fokus - nya avhandlingar. Läs mer

2019-05-22

OBS! OBS! OBS!
SNQs nästkommande årsrapport för 2018 kommer att inkludera data som är införda senast den 30 juni. Om det finns några barn som är utskrivna under 2018 men ännu inte registrerade i SNQ vore vi tacksamma för snabb åtgärd.

2019-05-13

Workshop i Quality Improvement
Den 30 april genomförde SNQ en uppskattad workshop (EPIQ=Evidence based Practice Improving Quality) i Baltimore, USA. Läs mer

2019-05-13

SNQ validerat mot populationsregister - resultatet mycket glädjande.  Läs artikeln

2019-04-09

Nu kan du ta del av presentationerna från SNQ-dagarna genom att välja Nyhetsbrev och skrolla ned till April 2019.

2019-04-08

Kernikterus ökar i Sverige, oftast på grund av vårdskada - SNQ publicerar i JAMA

2019-03-28

Sverige världsledande på att rädda för tidigt födda barn - SNQ publicerar i JAMA

2019-03-27

Nu finns en uppdaterad version av registrets datalager. Här hittar du uppgifter om kvalitetsindikatorer (behandlings- och utfallsmått) per tertial.

2019-03-27

Program för SNQ-dagarna 28-29 mars, 2019. Öppna genom att klicka här

2019-03-26

Välkommen till vår nya hemsida!