Nyhetsbrev

PDA i fokus - nya avhandlingar.

Två aktuella avhandlingar tar upp diagnostik och handläggning av öppetstående duktus arteriosus (PDA) hos mycket tidigt födda (Karl Wilhelm Olsson, Uppsala 22 mars och Anna Gudmundsdottir, Stockholm 17 maj). Forskningen bygger delvis på SNQ-data. I datalagret kan du se senaste trenderna för farmakologisk (oförändrad andel) och kirurgisk (minskar) ductusbehandling.

Utbildningsdag 14 oktober

En workshop för användare av SNQ planeras 14 oktober i Stockholm. Programmet kommer ha tyngdpunkt på övningar i att mata in data i SNQreg, att använda hemsidans datalager, och att ta ut egna data. 

Workshop in Quality Improvement 30 april


Den 30 april genomförde SNQ en uppskattad workshop (EPIQ=Evidence based Practice Improving Quality) i Baltimore, USA i samband med de amerikanska barnläkardagarna (PAS 2019).  Sammanlagt deltog 25 svenska läkare och sjuksköterskor från hela landet. Workshopen leddes av prof Khalid Aziz och Prakesh Shah från Kanada.  Se fler bilder här.

Koncepten som utbildningen bygger på utgör en viktig hörnpelare som bidragit till förbättrade utfall i neonatalvården i Kanada. Övriga grundstenar i den kanadensiska förbättringskontexten utgörs av kvalitetsregister och att aktivt dela med sig av erfarenheter mellan sjukhus och regioner. 

Presentationer från SNQ-dagarna i mars

Mars 2019 - SNQ har fått en ny hemsida

Neonatalregistret har sjösatt en ny hemsida. Design och format har tagits fram i nära samarbete med Else Friis, grafisk formgivare. Stort tack Else för allt arbete med detta!

Förhoppningen är att du som användare (inom vården), förälder eller forskare lättare ska kunna hitta det du letar efter. Vi tar gärna emot synpunkter på hemsidans utformning och funktionalitet.

Mycket nöje!
Mikael & Stellan