Välkommen till Neonatalregistret

Presentationer från Registerdagarna 17-18 mars:

Anna KasemoAnna Axelin, Elisabeth Olhager, Elsa Åström, Emilija Wilson och Anna GustafssonGunilla HenricssonKarl Rombo, Marion LindhMikael Norman (1), Mikael Norman (2), Pelle Gustafson, Pernilla Dillner, Raz Hasan, Stellan Håkansson, Välkomstpresentation (om SNQ), Ylva Thernström Blomqvist.

Registret omfattar alla barn som vårdas på neonatalavdelning i Sverige.

Vår vision för svensk neonatalvård är att varje familj och barn får den vård de behöver, när den behövs och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet. Neonatalregistret (SNQ) ser som sitt uppdrag att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och underlag som stimulerar till förbättringar för patienter, och till forskning och sjukvårdsutveckling.

Se våra videos: 1) Introduktion, 2) Jämföra data och 3) Förbättra

Stöd för dig som ska ha dialog med gravid kvinna med hotande förtidsbörd i vecka 22-26.

Har du sett resultaten av föräldraenkäten på öppna hemsidan? - nu finns över 3800 svar!

Statistik från registret

Antal mödrar: 167575
Antal barn: 192787
Antal vårdtillfällen: 251401

Aktuellt

2022-05-11

Välkomna på Webinar - utbildning för rapportörer och användare av SNQ 19 maj kl 13:00-15:30.

2022-05-04

Vid kontakt med info@snq.se p.g.a problem med datainmatning/fel i enskilda fall, uppge alltid vilket BarnID som avses.

2022-05-01

Verksamhetsrapporten uppdaterad t o m april 2022. Gå till fliken "Resultat" för att ladda ner filen.

2022-04-28

Protokollen för uppföljning vid 2 och 5,5 år är uppdaterade under mars-april, både dokumentmallarna och i webformulären.

2022-04-04

Verksamhetsrapporten uppdaterad t o m mars 2022. Gå till fliken "Resultat" för att ladda ner filen.

2022-03-09

Viktigt om reservnummer
Barn som skrivs in första gången med reservnummer måste ha EXAKT samma reservnummer vid inskrivning av ett nytt vårdtillfälle. Eftersom regionerna har olika system för reservnummer skapar det här problem. SNQ uppfattar att ett nytt reservnummer gäller ett nytt barn, med risk för att dubbletter skapas. Om modern har ett personnummer och barnet skrivs in på nytt med ett annorlunda reservnummer blockeras inskrivningen. Använd då det först givna reservnumret. Det måste vara EXAKT lika. Ett mellanslag för mycket eller ett bindestreck för lite uppfattas som ett annat reservnummer. När barnet fått ett personnummer skrivs det in på fliken "Förlossning>Skriv in personnummer". Använd sedan personnummer vi kommande vårdtillfällen. Samma problem gäller om modern har reservnummer, det första reservnumret måste också följa modern.

2022-02-25

Diagnoser och Åtgärder 2017-21.  En ny version av filen finns nu tillgänglig efter inlog. Sök under fliken "Resultat".

2022-02-10

Regionala transportteam - De har nu bytt namn för att harmonisera med namnet för storregionerna enligt följande: Umeå>Norr; Uppsala>Mitt; Stockholm>Öst; Göteborg>Väst; Linköping>Sydöst; Lund>Syd

2022-02-09

Verksamhetsrapporten - nytt verktyg med statistik som uppdateras varje månad.

2022-02-09

Nya avgifter för forskaruttag, se villkor i slutet av ansökningsblanketten.

2022-01-27

Nyhetsbrev till alla användare

2022-01-12

För frågor som rör inmatning av data, inlog, behörigheter: info@snq.se.
För uttag av data för verksamhet eller forskning: dataservice@snq.se.
För ansökan om forskaruttag: mikael.norman@ki,.se.

2021-12-28

Neonatalregistret lyfts fram i nyhetsbrev från SKR.

2021-08-31

Skyddad ID

Personer med skyddad ID bör få information före registrering och godkänna registrering i SNQ (godkännande behövs inte i normalfallet). Dokumentera också i journalen att vederbörande samtyckt (eller ej) till registrering av barnets uppgifter.

2021-08-12

Video - nyhet på startsidan.

Klicka på respektive länk för att se!

2021-05-11

Uppgifter om barn som ska följas upp vid 2 och 5½ års ålder kan nu läggas in även om familjen flyttat till annan region. Välj alternativ "Registrering av uppföljning, vtf saknas" vid registrering av nytt barn.  

2021-01-20

Information om personuppgifter

Möjlighet för användare att se personnummer i SNQ finns för att kunna använda registerdata tillsammans med andra informationskällor för kvalitetsarbete och forskning, men nedladdning (till ex.vis Excel) av personuppgifter får endast göras med myndighetstillstånd och görs via registerhållare.

2020-11-27

Nytt om andningsstöd
Vid registrering av andningsstöd finns nu möjlighet att välja NIV/NAVA respektive NAVA (respirator). NAVA står för "Neurally Adjusted Ventilatory Assist" och kan användas när barnet är intuberat eller som en form av CPAP (NIV/NAVA). NIV står för Non-Invasive Ventilation.

2020-07-13

Reviderade omvårdnadsvariabler...
...är införda i SNQreg. Revisionen påverkar inmatning av data för smärta, hudskador/trycksår, nutrition/amning, lägsta temperatur – totalt ett 10-tal variabler.  

2020-01-06

Högsta certifiering 2020
Sveriges Kommuner och Regioner höjer certifieringsnivån för SNQ till den högsta (1 av 4) för 2020.