Välkommen till Neonatalregistret

Registret omfattar alla barn som vårdas på neonatalavdelning i Sverige.

Vår vision för svensk neonatalvård är att varje familj och barn får den vård de behöver, när den behövs och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet. Neonatalregistret (SNQ) ser som sitt uppdrag att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och underlag som stimulerar till förbättringar för patienter, och till forskning och sjukvårdsutveckling. 

Se våra videos: 1) Introduktion, 2) Jämföra data och 3) Förbättra

Nytt stöd för dig som ska ha dialog med gravid kvinna med hotande förtidsbörd i vecka 22-26.

Samtliga kliniker i Sverige deltar i Neonatalregistret. Neonatalvården bedrivs utifrån en indelning i storregioner enligt denna figur:

Statistik från registret

Antal mödrar: 163191
Antal barn: 187645
Antal vårdtillfällen: 243957

Aktuellt

2021-11-16

Registerdagarna 17-18 mars 2022

OBS, datum ändrat till torsdag-fredag 17-18 mars 2022. Boka redan nu in kommande registerdagar! Nästa år planerar vi för att "ses på riktigt" (Stockholm/Arlanda, Radison Blu hotell). Patientsäkerhet, amning och föräldrar kommer vara några huvudpunkter liksom presentationer av lokala/regionala förbättringsprojekt, registerdata och framtidsplaner. Gott om tid för diskussioner och personliga möten kommer också att ges. Mer information (anmälan, program) kommer inom kort - varmt välkomna! 

2021-10-25

Presentationer från webinariet 14 oktober:
Hud-mot-hudvårdSmärtaHudskador
Översikt/hypotermi

2021-08-31

Skyddad ID

Personer med skyddad ID bör få information före registrering och godkänna registrering i SNQ (godkännande behövs inte i normalfallet). Dokumentera också i journalen att vederbörande samtyckt (eller ej) till registrering av barnets uppgifter.

2021-08-12

Video - nyhet på startsidan.

Klicka på respektive länk för att se!

2021-07-28

Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer - Nationella rekommendationer till beslutsfattare och stöd till personal (utgivare: Socialstyrelsen).

2021-05-11

Uppgifter om barn som ska följas upp vid 2 och 5½ års ålder kan nu läggas in även om familjen flyttat till annan region. Välj alternativ "Registrering av uppföljning, vtf saknas" vid registrering av nytt barn.  

2021-05-06

Neonatalregistret publicerar i JAMA och i JAMA Network Open.

2021-03-21

Resultaten av föräldraenkäten redovisas och uppdateras nu kontinuerligt på öppna hemsidan (flik 4 från vänster i övre menyraden). Redovisningen omfattar kliniker med 10 svar eller fler. Inbjudan att delta i enkäten skickas till föräldrarna som SMS omkring 14 dagar efter barnets utskrivning. Kom ihåg att informera föräldrar om enkäten vid utskrivningen.

2021-01-20

Information om personuppgifter

Möjlighet för användare att se personnummer i SNQ finns för att kunna använda registerdata tillsammans med andra informationskällor för kvalitetsarbete och forskning, men nedladdning (till ex.vis Excel) av personuppgifter får endast göras med myndighetstillstånd och görs via registerhållare.

2020-12-17

BiliAid - ny mobilapp för värdering av hyperbilirubinemi

BiliAid är en mobilapp som kan laddas ner från App-store i mobiltelefoner som använder Android som operativsystem (tyvärr ej möjligt för er med iOS-system). Rekommendationerna i appen baseras på Neonatalföreningens vårdprogram. Barn med gestationsålder <35 veckor omfattas inte. 

2020-11-27

Nytt om andningsstöd
Vid registrering av andningsstöd finns nu möjlighet att välja NIV/NAVA respektive NAVA (respirator). NAVA står för "Neurally Adjusted Ventilatory Assist" och kan användas när barnet är intuberat eller som en form av CPAP (NIV/NAVA). NIV står för Non-Invasive Ventilation.

2020-09-25

Webbdirektivet 
Enligt EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser har SNQs hemsida testats. Du kan läsa resultatet i Tillgänglighetsredogörelsen.Pdf

2020-07-30

Nytt om forskaruttag
Uttag av registeruppgifter för forskning avgiftsbeläggs fr.o.m 1 augusti 2020. Grundavgift är 10 000 kr för arbete upp till 10 tim, därefter 1000 kr per tim.

2020-07-13

Reviderade omvårdnadsvariabler...
...är införda i SNQreg. Revisionen påverkar inmatning av data för smärta, hudskador/trycksår, nutrition/amning, lägsta temperatur – totalt ett 10-tal variabler.  

2020-07-13

Nytt protokoll för 2-årsuppföljningen...
...har tagits fram av Neonatalföreningen vilket resulterat i färre variabler och tydligare kvalitetsindikatorer. 

2020-05-15

Föräldrainformation
är reviderad för att uppfylla uppställda krav och finns nu (inkl bilagor) att ladda ner under flik "Föräldrainformation"

2020-04-05

Uppdaterad nationell rekommendation för handläggning av nyfödda barn till kvinnor med Covid-19.
Rekommendationen finner du här.

2020-03-14

Ny nationell rapport…
 … om neonatalvårdens kapacitet. Rapporten finns att hämta här

2020-03-05

Centralt personuppgiftsansvar flyttat

För dig som är patient registrerad i SNQ, innebär det att du från och med 5 mars 2020 skall vända dig till Karolinska Universitetssjukhuset om du har funderingar om ditt deltagande i registret eller önskar utträde ur det samma.

2020-01-06

Högsta certifiering 2020
Sveriges Kommuner och Regioner höjer certifieringsnivån för SNQ till den högsta (1 av 4) för 2020.

2019-11-19

Temanummer om Förtidsbörd i Läkartidningen 
Läs artiklarna här

2019-11-17

Riktlinjer för ROP-screening revideras – vården effektiviseras
Se vetenskapliga publikationer

2019-05-13

SNQ validerat mot populationsregister - resultatet mycket glädjande.  Läs artikeln

2019-04-08

Kernikterus ökar i Sverige, oftast på grund av vårdskada - SNQ publicerar i JAMA