Svenskt neonatalt kvalitetsregister

COVID19 i Neonatalregistret

25 maj 2020 finns uppgift om att 133 nyfödda testats för Covid19:

10 nyfödda med diagnoskod U07.1 (virusdiagnostik positiv)

86 nyfödda med diagnoskod U07.2 (virusdiagnostik negativ)

37 nyfödda med diagnoskod Z20.8 (svar ej klart då barnet skrevs ut)

Underrapportering och eftersläpning kan förekomma. Tidpunkt för provtagning av barnet efter födelsen kan påverka utfallet.  

För att snabbt öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser för patienter på svenska förlossnings- och neonatalavdelningar samlar Neonatalregistret i samarbete med Graviditetsregistret uppgifter gällande alla nyfödda barn till mödrar hos vilka virus påvisats. Inskrivning och skapande av ett vårdtillfälle i SNQ görs även om barnet vårdas på annan avdelning än neonatalavdelning (anges under rubrik "Detta vårdtillfälle avser vård vid:...").
Enligt Socialstyrelsens instruktion för kodning ska:
Barn med positiv virusdiagnostik för COVID19 ska erhålla diagnoskod U07.1 och om barnet har symtom, följt av kod för manifestation (t.ex. medfödd viruspneumoni P230).
Barn med negativ virusdiagnostik kodas U07.2
Barn utan symtom där provtagning utförs p.g.a. misstanke/vetskap om exponering för smitta (moder som testats positivt för SARS-CoV-2) där provsvaret på barnet inte är klart kodas med Z20.8.

Registreringen infördes 23 mars men redan kända fall kan skrivas in i efterhand. Sammanställningen avser barn födda efter den 1 februari 2020. 

Statistik från registret

Antal mödrar: 147715
Antal barn: 169501
Antal vårdtillfällen: 218287

Aktuellt

2020-05-15

Föräldrainformation

är reviderad för att uppfylla uppställda krav och finns nu (inkl bilagor) att ladda ner under flik "Föräldrainformation"

2020-04-05

Uppdaterad nationell rekommendation för handläggning av nyfödda barn till kvinnor med Covid-19.
Rekommendationen finner du här:
Rekommendation om handläggning av gravida och barn till kvinnor med verifieradelsannolik Covid-19.pdf.

2020-03-15

Virtuella registerdagar en succé!
Skärmdumpar från mötet samt presentationer finner du här.

2020-03-14

Ny nationell rapport…
 … om neonatalvårdens kapacitet. Rapporten finns att hämta här

2020-01-06

Högsta certifiering 2020
Sveriges Kommuner och Regioner höjer certifieringsnivån för SNQ till den högsta (1 av 4) för 2020.

2019-11-19

Temanummer om Förtidsbörd i Läkartidningen 
Läs artiklarna här

2019-11-18

Stor regional variation (se nuläge här) trots avrådan att använda inhalationssteroider
Läs rapporten här

2019-11-17

Riktlinjer för ROP-screening revideras – vården effektiviseras
Se vetenskapliga publikationer

2019-10-28

Användardagen 14 oktober
Presentationer finns här: 
Intro till SNQreg
Neonatalregistret 14 okober, Mikael Norman
Frågor i föräldraenkät

2019-10-21

Uppdaterat datalager
Neonatalregistrets datalager är nu uppdaterat och innehåller uppgifter om barn födda före 32 fullgångna graviditetsveckor och utskrivna under perioden 150101-190831. Gå till fliken "För användare" och ladda ner filen genom att klicka på "datalager".

2019-09-04

SNQ:s årsrapport för 2018
Neonatalregistrets Årsrapport 2018.pdf

2019-06-06

PDA i fokus - nya avhandlingar. Läs mer

2019-05-13

Workshop i Quality Improvement
Den 30 april genomförde SNQ en uppskattad workshop (EPIQ=Evidence based Practice Improving Quality) i Baltimore, USA. Läs mer

2019-05-13

SNQ validerat mot populationsregister - resultatet mycket glädjande.  Läs artikeln

2019-04-08

Kernikterus ökar i Sverige, oftast på grund av vårdskada - SNQ publicerar i JAMA