Välkommen till Neonatalvårdsregistret

Presentationer från Registerdagarna 16-17 mars.

Nyheter:

1. Riskkalkylator för död bland extremt tidigt födda tagits fram i samarbete med University of Texas. Kalkylatorn kan användas för undervisning och rådgivning men kan inte ersätta en fullständig klinisk bedömning av enskilda patienter. Se publikationer: (PMID: 355985933539718934782368).

2. Nytt om andningsstöd i neonatalvården (PMID: 36502792)