Svenskt neonatalt kvalitetsregister

Neonatalregistret informerar

Alla nyfödda barn som läggs in på neonatalavdelning i Sverige inkluderas - efter att föräldrarna informerats - sedan år 2011 i Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ). För att samordna funktioner med liknande register i Sverige, kommer det centrala personuppgiftsansvaret för Neonatalregistret att flyttas från Region Västerbotten till Karolinska Universitetssjukhuset. För dig som finns registrerad/har ditt barn registrerat i Neonatalregistret innebär flytten att du från och med februari 2020 skall vända dig till Karolinska Universitetssjukhuset om du har funderingar om deltagande i registret eller önskar utträde ur det samma.

Statistik från registret

Antal mödrar: 144898
Antal barn: 166157
Antal vårdtillfällen: 213625

Aktuellt

2020-02-07

Rekordmånga anmälda till SNQ-dagarna
I dagsläget har 120 deltagare anmält sig till registerdagarna 12-13 mars! Vi är jätteglada över det stora intresset och det finns fortfarande plats för fler. Däremot kan övernattningsplats på hotellet dessvärre inte längre garanteras.

2020-01-07

SNQ-dagar 12-13 mars 2020
Inbjudan, program och anmälan finner du här

2020-01-06

Högsta certifiering 2020
Sveriges Kommuner och Regioner höjer certifieringsnivån för SNQ till den högsta (1 av 4) för 2020.

2019-11-19

Temanummer om Förtidsbörd i Läkartidningen 
Läs artiklarna här

2019-11-18

Stor regional variation (se nuläge här) trots avrådan att använda inhalationssteroider
Läs rapporten här

2019-11-17

Riktlinjer för ROP-screening revideras – vården effektiviseras
Se vetenskapliga publikationer

2019-10-28

Användardagen 14 oktober
Presentationer finns här: 
Intro till SNQreg
Neonatalregistret 14 okober, Mikael Norman
Frågor i föräldraenkät

2019-10-21

Uppdaterat datalager
Neonatalregistrets datalager är nu uppdaterat och innehåller uppgifter om barn födda före 32 fullgångna graviditetsveckor och utskrivna under perioden 150101-190831. Gå till fliken "För användare" och ladda ner filen genom att klicka på "datalager".

2019-09-04

SNQ:s årsrapport för 2018
Neonatalregistrets Årsrapport 2018.pdf

2019-06-06

PDA i fokus - nya avhandlingar. Läs mer

2019-05-13

Workshop i Quality Improvement
Den 30 april genomförde SNQ en uppskattad workshop (EPIQ=Evidence based Practice Improving Quality) i Baltimore, USA. Läs mer

2019-05-13

SNQ validerat mot populationsregister - resultatet mycket glädjande.  Läs artikeln

2019-04-08

Kernikterus ökar i Sverige, oftast på grund av vårdskada - SNQ publicerar i JAMA