Svenskt neonatalt kvalitetsregister


En vision för svensk neonatalvård är att varje familj och deras barn får den vård de behöver, när den behövs, där familjen önskar, och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet.

Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) ser som sitt särskilda uppdrag att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med underlag som kan stimulera till förbättringar, forskning och sjukvårdsutveckling.

Statistik från registret

Antal mödrar: 137154
Antal barn: 157035
Antal vårdtillfällen: 200714

Aktuellt

2019-05-13

Workshop i Quality Improvement
Den 30 april genomförde SNQ en uppskattad workshop (EPIQ=Evidence based Practice Improving Quality) i Baltimore, USA. Läs mer

2019-05-13

SNQ validerat mot populationsregister - resultatet mycket glädjande.  Läs artikeln

2019-04-09

Nu kan du ta del av presentationerna från SNQ-dagarna genom att välja Nyhetsbrev och skrolla ned till April 2019.

2019-04-08

Kernikterus ökar i Sverige, oftast på grund av vårdskada - SNQ publicerar i JAMA

2019-03-28

Sverige världsledande på att rädda för tidigt födda barn - SNQ publicerar i JAMA

2019-03-27

Nu finns en uppdaterad version av registrets datalager. Här hittar du uppgifter om kvalitetsindikatorer (behandlings- och utfallsmått) per tertial.