Välkommen till Neonatalvårdsregistret

Registret omfattar alla barn som vårdats på neonatalavdelning i Sverige.

Vår vision för svensk neonatalvård är att varje familj och barn får den vård de behöver, när den behövs och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet. Vårt uppdrag är att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och underlag som stimulerar till förbättringar för patienter, och till forskning och sjukvårdsutveckling.

Nyhet: Utöver Neonatalvårdsregistrets (SNQ) Årsrapport som omfattar alla neonatalvårdade barn (ca 10% av samtliga nyfödda) så evalueras från och med i år hela vårdkedjan - graviditet, förlossning och  neonatalperioden - i en Perinatal Årsrapport. Analyserna utgår från data kring graviditet och förlossning som finns registrerat i Graviditetsregistret, till vilka data från SNQ har länkats. Till skillnad från de enskilda kvalitetsregistrens årsrapporter visas data inte på sjukhusnivå, utan ambitionen är att fånga mer generella trender. 

Presentationer från Registerdagarna 16-17 mars 2023.

Den första rapporten från den nya modulen "NEC-kirurgi" har publicerats, läs mer.

Riskkalkylator för död bland extremt tidigt födda tagits fram i samarbete med University of Texas. Kalkylatorn kan användas för undervisning och rådgivning men kan inte ersätta en fullständig klinisk bedömning av enskilda patienter. Se publikationer: (PMID: 355985933539718934782368).

Se våra videos: 1) Introduktion, 2) Jämföra data och 3) Förbättra

Stöd för dig som ska ha dialog med gravid kvinna med hotande förtidsbörd i vecka 22-26.

Statistik från registret

Antal mödrar: 180196
Antal barn: 207607
Antal vårdtillfällen: 272790

Aktuellt

2023-09-14

Idag firar vi 150 vetenskapliga publikationer som använt data från SNQ. Och under förra året behandlades hela 51 önskemål om datauttag från landets neonatalavdelningar, regioner och andra myndigheter.

2023-08-01

Att ladda ner: Definitioner av viktiga diagnoser.

2023-07-20

P91.0D Perinatal arteriell stroke

Ovanstående ICD-10 kod ska användas vid registrering av perinatal stroke i SNQ.

2023-06-20

Årsrapporten 2022 finns nu att ladda ner.

2023-06-01

Viktigt om reservnummer

Regionerna använder olika reservnummer vilket skapar problem vid fler vårdtillfällen. Barn som skrivs in med reservnummer måste ha EXAKT samma reservnummer som det först givna vid inskrivning av ett nytt vårdtillfälle. Ett mellanslag för mycket eller ett bindestreck för lite uppfattas av registret som ett annat reservnummer och ett annat barn, med risk för att dubbletter skapas. Om moderns personnummer är detsamma och barnet skrivs in på nytt med ett annorlunda reservnummer blockeras inskrivningen.
När barnet fått ett personnummer skrivs det in på fliken "Förlossning>Skriv in personnummer". Använd sedan barnets personnummer vi kommande vårdtillfällen.

Samma problem gäller om modern har reservnummer, det först givna reservnumret måste följa modern.

2023-03-15

Verksamhetsrapporten är uppdaterad (t o m dec 2022). Nu kan också omvårdnadsrapporten för 2022 laddas ner. Gå till fliken 'Resultat' eller om du redan är inloggad, till 'För användare'.

2022-12-19

Tio nya publikationer som använt SNQ under 2022, se under sidomenyn till vänster.

2022-05-24

Presentationer från utbildningen för rapportörer 19 maj finns under "Dokument" efter inloggning.

2022-05-04

Vid kontakt med info@snq.se p.g.a problem med datainmatning/fel i enskilda fall, uppge alltid vilket BarnID som avses.

2022-04-28

Protokollen för uppföljning vid 2 och 5,5 år är uppdaterade under mars-april, både dokumentmallarna och i webformulären.

2022-02-25

Diagnoser och Åtgärder 2017-21.  En ny version av filen finns nu tillgänglig efter inlog. Sök under fliken "Resultat".

2022-02-10

Regionala transportteam - De har nu bytt namn för att harmonisera med namnet för storregionerna enligt följande: Umeå>Norr; Uppsala>Mitt; Stockholm>Öst; Göteborg>Väst; Linköping>Sydöst; Lund>Syd

2022-02-09

Nya avgifter för forskaruttag, se villkor i slutet av ansökningsblanketten.

2022-01-12

För frågor som rör inmatning av data, inlog, behörigheter: info@snq.se.
För uttag av data för verksamhet eller forskning: dataservice@snq.se.
För ansökan om forskaruttag: mikael.norman@ki,.se.

2021-08-31

Skyddad ID

Personer med skyddad ID bör få information före registrering och godkänna registrering i SNQ (godkännande behövs inte i normalfallet). Dokumentera också i journalen att vederbörande samtyckt (eller ej) till registrering av barnets uppgifter.

Årsrapporten 2021 finns nu att läsa (med reservation för smärre justeringar).

Glad sommar önskas alla!