Välkommen


Antal poster i registret:
Mödrar132306
Barn:150664
Vårdtillfällen:191670

Nyheter

2018-06-06
Nyhetsbrev (2018-09-11):

Årsrapporten för 2017 är nu klar. Klicka på innehållsmenyn till vänster för att öppna. Där hittar ni också Verksamhetsberättelsen för 2017.


SNQreg fortsätter att växa. Nu använder 19 kliniker det nya systemet för att fånga data till SNQ och flera planerar att starta under hösten, Malmö/Lund, Örebro och Karlstad. Målsättningen är att alla kliniker använder SNQreg före utgången av 2020.

Förhoppningsvis har alla kliniker fått en s.k. "roll-up" med information om SNQ. Den ska placeras i blickfånget för föräldrarna och är ett komplement för att förstärka de rutiner för föräldrainformation som används sedan tidigare.

SNQ-dagarna 2019 sker den 28-29 mars på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda/Stockholm. Markera datum i almanackan!

Med hopp och önskan om en god start på höstterminen,


Stellan Håkansson & Mikael Norman
Läs mer...