Svenskt neonatalt kvalitetsregister


En vision för svensk neonatalvård är att varje familj och deras barn får den vård de behöver, när den behövs, där familjen önskar, och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalite
t.

Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) ser som sitt särskilda uppdrag att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med underlag som kan stimulera till förbättringar, forskning och sjukvårdsutveckling.

Statistik från registret

Antal mödrar: 139767
Antal barn: 160092
Antal vårdtillfällen: 204948

Aktuellt

2019-06-06

PDA i fokus - nya avhandlingar. Läs mer

2019-06-06

Utbildningsdag 14 oktober - save the date. Läs mer

2019-05-22

OBS! OBS! OBS!
SNQs nästkommande årsrapport för 2018 kommer att inkludera data som är införda senast den 30 juni. Om det finns några barn som är utskrivna under 2018 men ännu inte registrerade i SNQ vore vi tacksamma för snabb åtgärd.

2019-05-13

Workshop i Quality Improvement
Den 30 april genomförde SNQ en uppskattad workshop (EPIQ=Evidence based Practice Improving Quality) i Baltimore, USA. Läs mer

2019-05-13

SNQ validerat mot populationsregister - resultatet mycket glädjande.  Läs artikeln

2019-04-08

Kernikterus ökar i Sverige, oftast på grund av vårdskada - SNQ publicerar i JAMA

2019-03-28

Sverige världsledande på att rädda för tidigt födda barn - SNQ publicerar i JAMA