Välkommen till Neonatalvårdsregistret

Presentationer från Registerdagarna 16-17 mars.

Riskkalkylator för död bland extremt tidigt födda tagits fram i samarbete med University of Texas. Kalkylatorn kan användas för undervisning och rådgivning men kan inte ersätta en fullständig klinisk bedömning av enskilda patienter. Se publikationer: (PMID: 355985933539718934782368).

Registret omfattar alla barn som vårdas på neonatalavdelning i Sverige.

Vår vision för svensk neonatalvård är att varje familj och barn får den vård de behöver, när den behövs och att vården ges med utmärkt bemötande och högsta kvalitet. Neonatalregistret (SNQ) ser som sitt uppdrag att bidra till denna vision genom att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och underlag som stimulerar till förbättringar för patienter, och till forskning och sjukvårdsutveckling.

Se våra videos: 1) Introduktion, 2) Jämföra data och 3) Förbättra

Stöd för dig som ska ha dialog med gravid kvinna med hotande förtidsbörd i vecka 22-26.

Statistik från registret

Antal mödrar: 177305
Antal barn: 204250
Antal vårdtillfällen: 268025

Aktuellt

2023-04-05

Inbjudan till Webinar om nutrition och amning 30 maj kl. 13-15.30.

Anmälan senast 26 maj till: kristina.i.jonsson@regionstockholm.se

2023-03-15

Verksamhetsrapporten är uppdaterad (t o m dec 2022). Nu kan också omvårdnadsrapporten för 2022 laddas ner. Gå till fliken 'Resultat' eller om du redan är inloggad, till 'För användare'.

2022-12-19

Tio nya publikationer som använt SNQ under 2022, se under sidomenyn till vänster.

2022-05-24

Presentationer från utbildningen för rapportörer 19 maj finns under "Dokument" efter inloggning.

2022-05-04

Vid kontakt med info@snq.se p.g.a problem med datainmatning/fel i enskilda fall, uppge alltid vilket BarnID som avses.

2022-04-28

Protokollen för uppföljning vid 2 och 5,5 år är uppdaterade under mars-april, både dokumentmallarna och i webformulären.

2022-03-09

Viktigt om reservnummer

Barn som skrivs in med reservnummer måste ha EXAKT samma reservnummer vid inskrivning av ett nytt vårdtillfälle. Eftersom regionerna har olika reservnummer skapar det här problem. SNQ uppfattar att ett nytt reservnummer gäller ett nytt barn, med risk för att dubbletter skapas. Om modern har ett personnummer och barnet skrivs in på nytt med ett annorlunda reservnummer blockeras inskrivningen. Använd då det först givna reservnumret. Det måste vara EXAKT lika. Ett mellanslag för mycket eller ett bindestreck för lite uppfattas som ett annat reservnummer. När barnet fått ett personnummer skrivs det in på fliken "Förlossning>Skriv in personnummer". Använd sedan personnummer vi kommande vårdtillfällen. Samma problem gäller om modern har reservnummer, det första reservnumret måste följa modern.

2022-02-25

Diagnoser och Åtgärder 2017-21.  En ny version av filen finns nu tillgänglig efter inlog. Sök under fliken "Resultat".

2022-02-10

Regionala transportteam - De har nu bytt namn för att harmonisera med namnet för storregionerna enligt följande: Umeå>Norr; Uppsala>Mitt; Stockholm>Öst; Göteborg>Väst; Linköping>Sydöst; Lund>Syd

2022-02-09

Nya avgifter för forskaruttag, se villkor i slutet av ansökningsblanketten.

2022-01-12

För frågor som rör inmatning av data, inlog, behörigheter: info@snq.se.
För uttag av data för verksamhet eller forskning: dataservice@snq.se.
För ansökan om forskaruttag: mikael.norman@ki,.se.

2021-08-31

Skyddad ID

Personer med skyddad ID bör få information före registrering och godkänna registrering i SNQ (godkännande behövs inte i normalfallet). Dokumentera också i journalen att vederbörande samtyckt (eller ej) till registrering av barnets uppgifter.

Årsrapporten 2021 finns nu att läsa (med reservation för smärre justeringar).

Glad sommar önskas alla!