Vad kan jag remittera patienten?

   Stockholm

Docent Annika Tibell/Dr Torbjörn Lundgren
Transplantationskirurgiska kliniken, B56
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Uppsala

Prof Gunnar Tufveson
Transplantationsmottagningen
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

Göteborg

Dr Marie Felldin
Enheten för Transplantation och Leverkirurgi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG

Malmö

Dr Helene Andersson
Kliniken för njurmedicin och transplantation
Transplantationsenheten
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

Till början