Hur går det till?

   

 

De renframställda Langerhanska öarna (se ”Vad är ö-transplantation?”) transplanteras till mottagaren via det stora blodkärl som går mellan tarmarna och levern (”portavenen”). Proceduren utförs vanligen på röntgenavdelningen. Man når kärlet genom att sticka in en tunn kateter genom huden i sidan på patienten och går igenom levern ner i nämnda kärl. Med hjälp av röntgen och ultraljud ser man till att katetern ligger rätt. I katetern sprutas sedan de Langerhanska öarna lösta i vätska under cirka 30 minuter. Ofta kan ingreppet ske i lokalbedövning. Ibland utnyttjas narkos. I undantagsfall kan behövas en mindre operation för att komma åt kärlet där cellöarna ska sprutas.

 

Cellöarna åker med blodet och fastnar uppe i levern. Där växer de fast under några veckor och börjar producera insulin.

 

För att patienten skall ha en chans att bli ”insulinfri” behöver ingreppet för närvarande upprepas en eller ett par gånger. Redan efter första transplantationen upplever dock många patienter en förbättring av sitt blodsocker och får en minskning av sitt insulinbehov.

 

 

Till början