Vart vänder jag mig?

   

I första hand bör du vända dig till din diabetolog. Han eller hon känner till din diabetes och kan skaffa sig en uppfattning om ifall det här skulle kunna vara något för dig. På den här hemsidan finns även en lite mer omfattande information för sjukvårdspersonal. Där finns även en förlaga till remiss  ifall han eller hon vill remittera dig till någon av klinikerna.

 

Du kan i andra hand vända dig till någon av de involverade klinikerna.


 

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm


Dr Torbjörn Lundgren        
torbjorn.lundgren@karolinska.se 

Doc Annika Tibell             
annika.tibell@karolinska.se 

Doc Mikael Rydén             
mikael.ryden@medhs.ki.se 

Forskningssköterska Ingemo Sundberg-Petersson
ingemo.sundberg-petersson@karolinska.se

 

 

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Prof Gunnar Tufveson
gunnar.tufveson@akademiska.se  

Prof Olle Korsgren
olle.korsgren@klinimm.uu.se


Forskningssköterska Maria Svenaeus Lundgren
maria.svenaeus.lundgren@akademiska.se

 

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Dr Marie Felldin
marie.felldin@surgery.gu.se

 

 

Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Dr Helene Andersson
helene.h.andersson@skane.se

Forskningssköterska Helena Pollard
helena.pollard@skane.se

 

 

Till början