Vilka patienter kan komma ifråga?

   


Hittills har vi i Norden endast ötransplanterat diabetiker som redan haft ett fungerande njurtransplantat. Vid alla typer av transplantationer behöver man skydda det transplanterade organet eller cellerna från angrepp från den egna kroppens immunsystem. Detta gör man med immunhämmande mediciner. Dessa har vissa biverkningar (se ”Vilka för och nackdelar finns”). Är man njurtransplanterad och redan har dessa mediciner slipper man lägga till risken med dem. Ett villkor för transplantation av öceller är också att den transplanterade njuren fungerar bra.

Vi ämnar nu även börja transplantera patienter med mycket svårstyrd diabetes. Särskild vikt kommer läggas på låga blodsocker och bristande förmåga att känna symptom vid sådana.

I princip alla våra transplantationer görs i vetenskapliga studier. Dessa ställer ytterligare krav på vilka patienter som kan komma ifråga.

Man skall ha haft typ 1 diabetes i mer än fem år och fått sjukdomen före 40 års ålder. Man skall ha prövat flera olika typer av insulinbehandlingar i tät kontakt med sin diabetolog och ändå ha svårstyrd diabetes. Man skall ha normala levervärden och bra hjärtfunktion. Man skall vara mellan 18 och 65 år. Utredningen inför en eventuell transplantation är omfattande och ett flertal andra krav måste uppfyllas. Huvudsakligen är dessa krav till för att vi ska transplantera de som har störst nytta av behandlingen.

 

Till början