Öcellslaboratorierna

   

 


Uppsala      webbplats

Ö-isoleringslaboratoriet
c/o Prof Olle Korsgren
Klinisk Immunologi
Rudbecklaboratoriet C11
Uppsala Universitet
751 85 Uppsala

 

 

Oslo

Ö-isoleringslaboratoriet
c/o Doc Aksel Foss
Rikshospitalet
Oslo, Norge

Till början