Styrgrupp

Styrgruppen för Graviditetsregistret består av följande medlemmar:

Michaela Granfors

Michaela Granfors

Med dr, Överläkare

Registerhållare

Stockholm

Kerstin Petersson

Kerstin Petersson

Med Dr, Barnmorska

Vice Ordförande Graviditetsregistret

Stockholm

Yvonne Skogsdal

Yvonne Skogsdal

Barnmorska

Ordförande Mödrahälsovård

Stockholm

Olof Stephansson

Olof Stephansson

Docent, Överläkare

Ordförande styrgruppen

Stockholm / Visby

Verena Sengpiel

Verena Sengpiel

Docent, Överläkare

Ordförande Förlossning

Göteborg

Peter Conner

Peter Conner

Docent, Överläkare

Ordförande Fosterdiagnostik

Stockholm

Elisabeth Storck Lindholm

Elisabeth Storck Lindholm

Med Dr, Överläkare

Representant Mödrahälsovård

Stockholm

Christina Bergh

Christina Bergh

Professor, Överläkare

Adjungerad Q-IVF

Göteborg

Eva Uustal

Eva Uustal

Med Dr, Överläkare

Adjungerad Bristningsregistret

Linköping

Maria Kloow

Maria Kloow

Chefbarnmorska

Representant Fosterdiagnostik

Stockholm

Mikael Norman

Mikael Norman

Professor, Överläkare

Adjungerad SNQ

Stockholm

Michael Algovik

Michael Algovik

Överläkare

SFOG

Sockholm/Västervik

Eva Nordlund

Eva Nordlund

Barnmorska

Barnmorskeförbundet

Stockholm

Charlotte Elvander

Charlotte Elvander

Med dr, Barnmorska

Representant Förlossning

Stockholm