Styrgrupp

Styrgruppen för Graviditetsregistret består av följande medlemmar:

Olof Stephansson

Olof Stephansson

Docent, Överläkare

Registerhållare

Stockholm / Visby

Kerstin Petersson

Kerstin Petersson

Med Dr, Barnmorska

Ordförande Mödrahälsovård

Stockholm

Anna-Karin Wikström

Anna-Karin Wikström

Professor, Överläkare

Ordförande Förlossning

Stockholm

Peter Conner

Peter Conner

Docent, Överläkare

Ordförande Fosterdiagnostik

Stockholm

Lars Ladfors

Lars Ladfors

Docent, Överläkare

Förlossning och SFOG

Göteborg

Peter Malcus

Peter Malcus

Docent, Överläkare

Fosterdiagnostik

Lund / Malmö

Mia Ahlberg

Mia Ahlberg

Med Dr, Barnmorska

Barnmorskeförbundet

Stockholm

Elisabeth Storck Lindholm

Elisabeth Storck Lindholm

Med Dr, Överläkare

Mödrahälsovård

Stockholm

Christina Bergh

Christina Bergh

Professor, Överläkare

Adjungerad Q-IVF

Göteborg

Stellan Håkansson

Stellan Håkansson

Docent, Överläkare

Adjungerad SNQ

Umeå

Eva Uustal

Eva Uustal

Med Dr, Överläkare

Adjungerad Bristningsregistret

Linköping