Styrgrupp

Styrgruppen för Graviditetsregistret består av följande medlemmar:

Olof Stephansson

Olof Stephansson

Docent, Överläkare

Registerhållare

Stockholm / Visby

Michaela Granfors

Michaela Granfors

Med dr, Överläkare

Vice registerhållare

Stockholm

Kerstin Petersson

Kerstin Petersson

Med Dr, Barnmorska

Ordförande Mödrahälsovård

Stockholm

Anna-Karin Wikström

Anna-Karin Wikström

Professor, Överläkare

Ordförande Förlossning

Uppsala

Peter Conner

Peter Conner

Docent, Överläkare

Ordförande Fosterdiagnostik

Stockholm

Elisabeth Storck Lindholm

Elisabeth Storck Lindholm

Med Dr, Överläkare

Representant Mödrahälsovård

Stockholm

Maria Klow

Maria Klow

Chefbarnmorska

Representant Fosterdiagnostik

Stockholm

Verena Sengpiel

Verena Sengpiel

Docent, Överläkare

Representant Förlossning

Göteborg

Eva Uustal

Eva Uustal

Med Dr, Överläkare

Adjungerad Bristningsregistret

Linköping

Christina Bergh

Christina Bergh

Professor, Överläkare

Adjungerad Q-IVF

Göteborg

Michael Algovik

Michael Algovik

Överläkare

SFOG

Sockholm/Västervik

Mia Ahlberg

Mia Ahlberg

Med Dr, Barnmorska

Barnmorskeförbundet

Stockholm

Mikael Norman

Mikael Norman

Professor, Överläkare

Adjungerad SNQ

Stockholm