Styrgrupp

Styrgruppen för Graviditetsregistret består av följande medlemmar:

Michaela Granfors

Michaela Granfors

Med dr, Överläkare

Registerhållare

Stockholm

Kerstin Petersson

Kerstin Petersson

Med Dr, Barnmorska

Ordförande Styrgruppen

Stockholm

Yvonne Skogsdal

Yvonne Skogsdal

Barnmorska

Ordförande Mödrahälsovård

Örebro

Peter Conner

Peter Conner

Docent, Överläkare

Ordförande Fosterdiagnostik

Stockholm

Elisabeth Storck Lindholm

Elisabeth Storck Lindholm

Med Dr, Överläkare

Representant Mödrahälsovård

Stockholm

Christina Bergh

Christina Bergh

Professor, Överläkare

Register Assisterad befruktning Q-IVF

Göteborg

Eva Uustal

Eva Uustal

Med Dr, Överläkare

Bristningsregistret

Linköping

Maria Kloow

Maria Kloow

Chefbarnmorska

Representant Fosterdiagnostik

Stockholm

Verena Sengpiel

Verena Sengpiel

Docent, Överläkare

Ordförande Förlossning

Göteborg

Charlotte Elvander

Charlotte Elvander

Med dr, Barnmorska

Vice ordförande Förlossning

Stockholm

Mikael Norman

Mikael Norman

Professor, Överläkare

Neonatalregistret SNQ

Stockholm

Michael Algovik

Michael Algovik

Överläkare

Obstetrik och Gynekologi SFOG

Sockholm/Västervik

Eva Nordlund

Eva Nordlund

Barnmorska

Barnmorskeförbundet

Stockholm

Marie-Charlotte Nilsson

Marie-Charlotte Nilsson

Barnmorska

Vårdförbundet

Ystad