Välkommen till Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är ett nationellt kvalitetsregister med Certifieringsgrad 1.  Syftet med registret är att ge ett bra underlag gällande data och resultat för verksamheterna i landet.  Data hämtas från mödrahälsovård, fosterdiagnostik (KUB) samt förlossningsjournal.

Ett lättillgängligt och lättförståeligt dataunderlag är en förutsättning för att kunna utveckla vården och på det sättet förbättra hälsan för gravida kvinnor och deras barn, och för att främja en jämlik vård och hög kvalitet i vård- kedjan. Förbättringsarbeten i verksamheterna kan med hjälp av snabb återkoppling av data och resultat via Graviditetsregistret vara enkla att genomföra. Registret är också en rik källa för forskning inom området graviditet och förlossning.

Graviditetsregistret hämtar in data via automatisk överföring från journal- systemen, via manuell inmatning inom mödrahälsovården (MHV) samt via direkt registrering vid KUB-undersökningar (kombinerat ultraljud och biokemi för att beräkna risk för kromosomavvikelser), se bild på nästa sida. År 2019 registrerades ca 91,1% av alla förlossningar i Sverige i Graviditets registret från journal systemen. Data överförs varje dag. Första överföringen sker i samband med att förlossningen registreras. Variabler som inte har registrerats fram till dess, överförs först när journalen slutsigneras. Sista överföringen sker när journalen arkivsigneras. Alla barnmorskemottagningar i landet är anslutna till den manuella registreringen på MHV, med viss variation gällande täckningsgrad för olika regioner/mottagningar och olika variabler. Uppskattningsvis 80% av alla KUB-undersökningar som utförts under 2019 i Sverige har skett och registrerats inom Graviditetsregistret.

Hur data kommer in i registretData från MHV finns sedan 1999 (i nuvarande format sedan 2010), data från KUB sedan 2006, och data från den automatiska journalöverföringen sedan 2014 (sedan 2013 för region Stockholm).

STATISTIK

Senaste uppdatering 14 juni 2022

TRENDER

Figur 1. Andel kvinnor som föder barn tidigare än vecka 28, vecka 34 och vecka 37 per månad från januari 2015.

 

Figur 2. Andel barn födda SGA (Small for Gestational Age), samt andel kvinnor med preeklampsi och blödning >1000 ml per månad från januari 2015.

 

*SGA: Small for Gestational Age

Figur 3. Oddskvoter för att föda barn tidigare än vecka 28, vecka 34 och vecka 37, samt SGA (Small for Gestational Age), preeklampsi, blödning >1000 ml, och intrauterin fosterdöd för perioden april 2020 - maj 2022 jämfört med januari 2015 - december 2019.


Aktuellt

20220926 Årsrapport 2021

Läs Graviditetsregistrets årsrapport här

Manualer Graviditetsenkäten

Länk till manualer för hur man använder, tolkar och visualiserar resultat för 
Graviditetsenkäten | SKR.

220221 Vaccinationstäckning bland gravida, länk till Folkhälsomyndigheten: 

Vaccinationstäckning bland gravida — FHM

20210504 - Nu kan du ta del av registrets offentliga statistik

Under PUBLIK STATISTIK visas statistik för Mödrahälsovård, Förlossningsvård samt för de verksamheter som erbjuder Fosterdiagnostiska undersökningar.

Förlossningsskadorna minskar i hela landet

SVT-intervju med registerhållare Michaela Granfors

Ny studie

SARS-CoV-2 under graviditeten inte kopplat till komplikationer hos barnet. Artikel JAMA

Insamling data Covid-19

För att snabbt kunna öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser för gravida kvinnor och nyfödda barn som vårdas på neonatalavdelningar i Sverige, samlar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) uppgifter gällande alla gravida och nyfödda barn till mödrar med säkerställd COVID-19 Mer hittar du under menyn FÖR VÅRDEN

Sprid informationen!

Det är mycket viktigt att diagnossätta i journalsystemet vid bekräftat COVID-19 Infektion. Mer hittar du under menyn FÖR VÅRDEN

Inloggning i registret

Under INLOGGNING INFO kan du läsa om hur du får behörighet till registret eller hur du felsöker vid inloggningsproblem.