Välkommen till Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är ett nationellt kvalitetsregister med Certifieringsgrad 1. Syftet med registret är att ge ett bra underlag gällande data och resultat för verksamheterna i landet. Data hämtas från mödrahälsovård, fosterdiagnostik (KUB) samt förlossningsjournal.

Ett lättillgängligt och lättförståeligt dataunderlag är en förutsättning för att kunna utveckla vården och på det sättet förbättra hälsan för gravida kvinnor och deras barn, och för att främja en jämlik vård och hög kvalitet i vårdkedjan. Förbättringsarbeten i verksamheterna kan med hjälp av snabb återkoppling av data och resultat via Graviditetsregistret vara enkla att genomföra. Registret är också en rik källa för forskning inom området graviditet och förlossning.

Aktuellt

Registreringar 2024

Antal gravida: 48 488
Antal förlossningar: 52 839

240703

Nu finns en uppdaterad beskrivning av variabler för de journalleverantörer och regioner som önskar, maila info@graviditetsregistret.se. 

Ändring av kostnad för forskar- och statistikuttag

Gäller ansökningar inkomna efter 1 april.
Läs mer under FÖR FORSKARE respektive FÖR VÅRDEN.

Registrets Årsrapport 2022


Läs den här
.

Manualer Graviditetsenkäten

Länk till manualer för hur man använder, tolkar och visualiserar resultat för Graviditetsenkäten, se: Graviditetsenkäten | SKR.