Välkommen till Graviditetsregistret

TRYGGARE KAN INGEN VARA

Sedan november 2016 har Graviditetsregistret och QRC Stockholm och stöttat förlossningsklinikerna inom Stockholms Läns Landsting (SLL) och Gotland för en mer jämlik förlossningsvård. Fokus har legat på att minska förekomsten av undvikbara kejsarsnitt samt allvarliga bristningar grad III och IV. Läs rapporten om arbetet här

De allvarliga bristningarna har minskat sedan projektet startade och kejsarsnitten ökar inte längre omfattning Klinikerna jobbar dessutom mycket närmare varandra. Vägarna för samarbete upplevs kortare än förut. Klinikerna delar gärna med sig av sina förbättringsarbeten och lärdomar förknippat med dem.


Aktuellt

Enkät till alla gravida och nyblivna mammor

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att få besvara Graviditetsenkäten. Detta för att ta reda på vad gravida och nyblivna mammor tycker om vården och hur de upplever sin egen hälsa. Läs mer här

Kansliet har ny postadress:

Graviditetsregistret
Att: Olof Stephansson
Klinisk Epidemiologi, T2, Eugeniahemmet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Inloggning i registret

Läs här hur du får behörighet

Det gagnar ingen att ensidigt utmåla förlossningsvården som en verksamhet i kris.

Svensk förlossningsvård uppvisar kanske världens bästa medicinska resultat. Läs mer från artikeln i SVD här

Maternal height and risk of caesarean section in singleton births in Sweden - A population based study using data from the Swedish Pregnancy Register 2011 to 2016

Artikel av Ingrid Mogren et al. Läs den här

The Swedish Pregnancy Register – for quality of care improvement and research

Artikel av Olof Stephansson et al. publicerad i Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. Läs den här

Registrets Årsrapport 2016
Tema psykisk ohälsa
Läs och ladda ned här