Välkommen till Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är ett nationellt kvalitetsregister med Certifieringsgrad 1.  Syftet med registret är att ge ett bra underlag gällande data och resultat för verksamheterna i landet.  Data hämtas från mödrahälsovård, fosterdiagnostik (KUB) samt förlossningsjournal.

Ett lättillgängligt och lättförståeligt dataunderlag är en förutsättning för att kunna utveckla vården och på det sättet förbättra hälsan för gravida kvinnor och deras barn, och för att främja en jämlik vård och hög kvalitet i vård- kedjan. Förbättringsarbeten i verksamheterna kan med hjälp av snabb återkoppling av data och resultat via Graviditetsregistret vara enkla att genomföra. Registret är också en rik källa för forskning inom området graviditet och förlossning.

Aktuellt

230921 Höstens användardagar för förlossningsvården! 

Umeå 12 oktober
Göteborg 7 november
Stockholm 24 november
Se här för info

230823 Inaktivering av användarkonton 

Vi kommer snart att gå igenom och stänga av de konton som inte varit aktiva eller inloggade på under de senaste 6 månaderna. 

230720 Dashboards - Personliga rapporter

Nu stämmer VAS-skattningen när det gäller den personliga statistiken

Manualer Graviditetsenkäten

Länk till manualer för hur man använder, tolkar och visua- liserar resultat för                    Graviditetsenkäten | SKR.