Välkommen till Graviditetsregistret

Graviditetsregistret är ett nationellt kvalitetsregister med Certifieringsgrad 1.  Syftet med registret är att ge ett bra underlag gällande data och resultat för verksamheterna i landet.  Data hämtas från mödrahälsovård, fosterdiagnostik (KUB) samt förlossningsjournal.

Ett lättillgängligt och lättförståeligt dataunderlag är en förutsättning för att kunna utveckla vården och på det sättet förbättra hälsan för gravida kvinnor och deras barn, och för att främja en jämlik vård och hög kvalitet i vård- kedjan. Förbättringsarbeten i verksamheterna kan med hjälp av snabb återkoppling av data och resultat via Graviditetsregistret vara enkla att genomföra. Registret är också en rik källa för forskning inom området graviditet och förlossning.

Graviditetsregistret hämtar in data via automatisk överföring från journal- systemen, via manuell inmatning inom mödrahälsovården (MHV) samt via direkt registrering vid KUB-undersökningar (kombinerat ultraljud och biokemi för att beräkna risk för kromosomavvikelser), se bild på nästa sida. År 2019 registrerades ca 91,1% av alla förlossningar i Sverige i Graviditets registret från journal systemen. Data överförs varje dag. Första överföringen sker i samband med att förlossningen registreras. Variabler som inte har registrerats fram till dess, överförs först när journalen slutsigneras. Sista överföringen sker när journalen arkivsigneras. Alla barnmorskemottagningar i landet är anslutna till den manuella registreringen på MHV, med viss variation gällande täckningsgrad för olika regioner/mottagningar och olika variabler. Uppskattningsvis 80% av alla KUB-undersökningar som utförts under 2019 i Sverige har skett och registrerats inom Graviditetsregistret.

Hur data kommer in i registretData från MHV finns sedan 1999 (i nuvarande format sedan 2010), data från KUB sedan 2006, och data från den automatiska journalöverföringen sedan 2014 (sedan 2013 för region Stockholm).

Aktuellt

20221026 Årsrapport 2021

Läs Graviditetsregistrets årsrapport här

20221010  Artiklar där uppgifter från Graviditetsregistret använts

SR: Ny rapport: färre barn dör i mammas mage
SVT: Nya siffror: färre barn dör före förlossning
SVD.se: Antalet barn som dör i magen minskar
DN.se: Varför har Sollefteå-mammor slutat föda barn på vintern?

Inbjudan Användardagar 2023

Användardagar för dig som arbetar i förlossningsvården.  26 januari i Stockholm eller den 9 februari i Göteborg. Anmäl senast den 1 december: utbildning@graviditetsregistret.se

Manualer Graviditetsenkäten

Länk till manualer för hur man använder, tolkar och visua- liserar resultat för                    Graviditetsenkäten | SKR.

220221 Vaccinationstäckning bland gravida, länk till Folkhälsomyndigheten: 

Vaccinationstäckning bland gravida — FHM

Förlossningsskadorna minskar i hela landet

SVT-intervju med registerhållare Michaela Granfors

Inloggning i registret

Under INLOGGNING INFO kan du läsa om hur du får behörighet till registret eller hur du felsöker vid inloggningsproblem.