Välkommen till Graviditetsregistret


Aktuellt

Utrullning Obstetrix

Lagom nu till midsommar har Skåne direktöverföring från journalsystemet Obstetrix. 

Cosmic Birth & Partus

För Uppsala, Kronoberg och Värmlands län (Cosmic) samt Norrbotten (Partus) arbetar vi på lösningar för att finansiera och utveckla en direktöverföring av data.

Pilot för Överburenhetsstudie

På Sahlgrenska universitetssjukhuset testas just nu en pilot för Överburen- hetsstudie som använder sig av data från Graviditetsregistret och Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ).

PROM- och PREM-frågor i Graviditets- registret; En förstudie av Mia Ahlberg

Syftet med förstudien är att utvärdera innehållet i fyra enkäter som fokuserar på patientens självskattade hälsa, upplevelser och erfarenheter av vården i samband med graviditet, förlossning och eftervård.
PROM-PREM Slutrapport

Graviditetsregistrets årsrapport 2014

GR_Årsrapport 2014.pdf