Välkommen till Graviditetsregistret

Graviditetsregistrets Årsrapport för 2015 är här! 

Graviditetsregistret är nu i full verksamhet inom mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning/BB. Målet är att öka kvalitén, stimulera till förbättringsarbeten och forskning för gravida kvinnor och deras nyfödda barn i Sverige
Vårt största arbete under 2015-2016 var att överföra data direkt från journalsystemet Obstetrix.
Ladda ned årsrapporten:Graviditetsregistrets Årsrapport 2015

Mödrahälsovårdens arbete med att motverka riskfyllt alkoholbruk under graviditeten gör barnen friskare.

Detta visas i en ny rapport av forskare på IFAU och Uppsala universitet. Forskargruppen har använd sig av data från Graviditetsregistret.

Frisk babyDen svenska mödravården införde år 2004 ett nytt alkoholpreventivt program där strukturerade frågor om alkoholvanor (AUDIT-screening) används för att identifiera kvinnor med behov av stöd och där motiverande samtal används som ett verktyg för att stödja beteendeförändringar hos kvinnor med ett riskfyllt alkoholbruk.

Länk till pressmeddelande:
http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/alkoholprevention-i-modravarden-ger-friskare-barn/
Länk till den svenska populärvetenskapliga rapporten:
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-13-nyktrare-mammor-friskare-barn.pdfLänk till den engelska forskningsrapporten:http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/wp2016-16-sober-mom-healthy-baby.pdf

Aktuellt

Bättre rapporter!

Med finansiering av SLL via den nationella satsningen på förbättrad förlossningsvård och i samarbete med LÖF, startar vi nu ett nytt projekt för bättre rapportfunktionalitet i registret.

Utrullning Obstetrix

Västra Götaland står nu på tur för   direktöverföring från journalsystemet Obstetrix. 

Journalsystemet Partus

Tillsammans med Norrbottens läns landsting har tar vi nu fram en lösning för direktöverföring från Partus. Beräknas klart vid årsskiftet.

Pilot för Överburenhetsstudie

På Sahlgrenska universitetssjukhuset testas just nu en pilot för Överburen- hetsstudie som använder sig av data från Graviditetsregistret och Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ).