Välkommen till GraviditetsregistretAlkoholprevention I mödrahälsovården ger friskare barn

Den svenska mödravården införde år 2004 ett nytt alkoholpreventivt program där strukturerade frågor om alkoholvanor (AUDIT-screening) används för att identifiera kvinnor med behov av stöd och där motiverande samtal används som ett verktyg för att stödja beteendeförändringar hos kvinnor med ett riskfyllt alkoholbruk.
Länk till den svenska populärvetenskapliga rapporten:
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-13-nyktrare-mammor-friskare-barn.pdf
Länk till den engelska forskningsrapporten: ​http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/wp2016-16-sober-mom-healthy-baby.pdf

Aktuellt

The Swedish Pregnancy Register – for quality of care improvement and research

Artikel av Olof Stephansson et al. publicerad i Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica. Läs den här.

Enkät om kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården

Vad tycker gravida och nyblivna mammor om vården? Hur upplever de sin egen hälsa? Kommer finnas tillgänglig på 1177 under 2018Läs mer här

”Förlossningsvård i kris - men resultat i världsklass” 

Det gagnar ingen att ensidigt utmåla förlossningsvården som en verksamhet i kris. Svensk förlossningsvård uppvisar kanske världens bästa medicinska resultat. Läs mer från artikeln i SVD här.

Registrets Årsrapport 2016

Tema psykisk ohälsa
Läs och ladda ned här

Måltavlan

Under fliken MÅLTAVLAN i menyn hittar du statistik från registret.