Välkommen till Graviditetsregistret


Aktuellt

Bättre rapporter!

Med finansiering av SLL via den nationella satsningen på förbättrad förlossningsvård och i samarbete med LÖF, startar vi nu ett nytt projekt för bättre rapportfunktionalitet i registret.

Utrullning Obstetrix

Västra Götaland står nu på tur för direktöverföring från journal-systemet Obstetrix. 

Journalsystemet Partus

Tillsammans med Norrbottens läns landsting har tar vi nu fram en lösning för direktöverföring  från Partus. Beräknas klart vid årsskiftet.

Pilot för Överburenhetsstudie

På Sahlgrenska universitetssjukhuset testas just nu en pilot för Överburen- hetsstudie som använder sig av data från Graviditetsregistret och Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ).