Välkommen till Graviditetsregistret

Denna rapport från Graviditetsregistret beskriver graviditeter och förlossningar under 2018. Under 2018 registrerades enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) 114 728 förlossningar i Sverige. Av dessa registrerades 113 014 i Gravi­ditetsregistret, vilket ger en täckningsgrad på 98,5%. Läs rapporten här

Aktuellt

Registrets Årsrapport 2018

Läs den här

Fördjupningsutbildning för enhetsadministratörer vid förlossningskliniker

Rapporter & Valfria listor 
Stockholm 22/10 & 3/12
Göteborg 16/10 & 21/11
Läs mer här

Inloggning i registret

Läs här om hur du får behörighet till registret eller hur du felsöker vid inloggningsproblem.