Välkommen till Graviditetsregistret

Socialstyrelsens nya rapport "2016 års öppna jämförelse av jämlik vård" fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård.
 

Rapporten är en vidareutveckling av 2015 års öppna jämförelse av jämlik vård och innehåller fördjupade jämförelser och analyser för några indikatorer inom området graviditets- och förlossningsvård. Data har hämtats från bla. Graviditetsregistret. Hämta rapporten här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-11-10

Svensk Överburenhetsstudie - störst i världen

I Sverige genomförs just nu en Överburenhetsstudie som använder sig av data från Graviditetsregistret och Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister. Med hjälp av randomisering undersöker studien vilken tidpunkt för induktion av förlossning som är bäst för mor och barn vid en graviditet som varat mer än 41 graviditetsveckor. Studien beräknas pågå i 3 år. Deltagande kliniker har tillsammans nästan 60 000 förlossningar per år. Läs mer om studien här: Överburenhetsstudie SWEPIS

 

Mödrahälsovårdens arbete med att motverka riskfyllt alkoholbruk under graviditeten gör barnen friskare.

Detta visas i en ny rapport av forskare på IFAU och Uppsala universitet. Forskargruppen har använt sig av data från Graviditetsregistret.
Frisk babyDen svenska mödravården införde år 2004 ett nytt alkoholpreventivt program där strukturerade frågor om alkoholvanor (AUDIT-screening) används för att identifiera kvinnor med behov av stöd och där motiverande samtal används som ett verktyg för att stödja beteendeförändringar hos kvinnor med ett riskfyllt alkoholbruk.

Länk till pressmeddelande:
http://www.ifau.se/sv/Press/Pressmeddelanden/alkoholprevention-i-modravarden-ger-friskare-barn/
Länk till den svenska populärvetenskapliga rapporten:
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-13-nyktrare-mammor-friskare-barn.pdfLänk till den engelska forskningsrapporten:http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/wp2016-16-sober-mom-healthy-baby.pdf

Aktuellt

Västra Götaland har nu överföring från Obstetrix

Det kommer dock dröja något innan historiska data har förts över.

Partus & Cosmic

Tillsammans med Norrbottens läns landsting tar vi nu fram en lösning för direktöverföring från journalsystemet Partus. Beräknas klart vid årsskiftet. Även en lösning för Cosmic är på gång.

Graviditetsregistrets Årsrapport 2015

Här kan du ladda ned Årsrapporten

Doktorsavhandling

"The Swedish Maternal Health Care Register: Internal Validity, User Perspectives and Register Outcomes; and Experiences by Midwives in Antenatal Care." Avhandlingen baseras på data från Graviditetsregistret. Författare  Kerstin Petersson, barnmorska och ordförande av Graviditetsregistrets MHV-del. Ladda ned avhandlingen här

Bättre rapporter!

Med finansiering av SLL via den nationella satsningen på förbättrad förlossningsvård och i samarbete med LÖF, startar vi nu ett nytt projekt för bättre rapportfunktionalitet i registret.