Välkommen till Graviditetsregistret


Alkoholprevention I mödrahälsovården ger friskare barn

Den svenska mödravården införde år 2004 ett nytt alkoholpreventivt program där strukturerade frågor om alkoholvanor (AUDIT-screening) används för att identifiera kvinnor med behov av stöd och där motiverande samtal används som ett verktyg för att stödja beteendeförändringar hos kvinnor med ett riskfyllt alkoholbruk.
Länk till den svenska populärvetenskapliga rapporten:
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-13-nyktrare-mammor-friskare-barn.pdf
Länk till den engelska forskningsrapporten: ​http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/wp2016-16-sober-mom-healthy-baby.pdf

Aktuellt

Enkät om kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården.

Läs mer här

Måltavlan

Under fliken MÅLTAVLAN i menyn hittar du aktuell statistik från registret.