Välkommen till Graviditetsregistret

CORONASTATISTIK

Senaste uppdatering 25 maj 2020

Figur 1. Andel kvinnor med diagnoskod för Covid-19 av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret per region från den 19 mars 2020.Figur 2. Andel kvinnor med diagnoskod för Covid-19 av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret per förlossningsklinik från den 19 mars 2020.Figur 1 och 2 visar andel kvinnor av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret och där diagnoskod för Covid-19 har satts i samband med vårdtillfället för förlossningen, per region respektive per förlossningsklinik.

Figur 3. Andel kvinnor med diagnoskod för Covid-19 av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret från den 19 mars 2020.


Figur 3 visar andel kvinnor där diagnoskod för Covid-19 har satts i samband med vårdtillfället för förlossningen, per 7 dagars glidande medelvärde* för samtliga förlossningar i Graviditetsregistret. 
*För varje redovisad dag visas ett medelvärde för de senaste 7 dagarna. Andelen för den 12 maj i figur 3 exempelvis utgörs av ett medelvärde från andelarna den 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 maj.

Det bör beaktas att indikationen för provtagning gällande Covid-19 skiljer sig mellan olika förlossningskliniker och kan även vara olika under olika tidsperioder.

Exempelvis har förlossningsklinikerna Karolinska Huddinge och Karolinska Solna testat samtliga gravida som läggs in inom slutenvården för Covid-19 sedan 25 mars 2020, medan man på de flesta klinikerna bara testar gravida med symtom som kan tyda på en Covid-19 infektion. 

ICD 10 diagnoskoder som har använts är: U07.1 Covid-19, virus påvisat.

Regioner/förlossningskliniker som inte har haft några vårdtillfällen med diagnoskod för Covid-19 redovisas ej i figurerna. Region Uppsala, Kronoberg, Värmland och Norrbotten har ingen direktöverföring av data till Graviditetsregistret och saknas därför i redovisningen.

Aktuellt

Insamling data Covid-19

För att snabbt kunna öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser för gravida kvinnor och nyfödda barn som vårdas på neonatalavdelningar i Sverige, samlar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) uppgifter gällande alla gravida och nyfödda barn till mödrar med säkerställd COVID-19  Läs mer här

Sprid informationen!

Det är mycket viktigt att diagnossätta i journalsystemet vid bekräftat COVID-19 Infektion. Läs mer om diagnoskoder här

Graviditetsenkäten

Som en följd av det rådande läget orsakat av Coronaviruset är Graviditetsenkäten, enligt beslut av Hälso-och Sjukvårdsdirektörerna, uppskjuten på obestämd tid.

Registrets Årsrapport 2018 

Läs den här

Fördjupningsutbildning för enhetsadministratörer vid förlossningskliniker 2020

Utbildningarna har blivit inställda. Vi återkommer när det blir nya datum

Inloggning i registret

Läs här om hur du får behörighet till registret eller hur du felsöker vid inloggningsproblem.