Välkommen till Graviditetsregistret

GraviditeTsenkäten startar 1 december

 

Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hördKvinnor som föder barn har möjlighet att delta i Graviditetsenkäten och svara på frågor om hur de upplever vården och sin egen hälsa - före, under och efter förlossning. Resultaten ger verksamheterna och regionerna ett viktigt underlag för förbättringsarbete inom hela vårdkedjan utifrån kvinnornas behov. Enkäten går ut vid tre olika tillfällen via 1177.se och kan besvaras av kvinnor som:

• är i graviditetsvecka 25
• fött barn för åtta veckor sedan
• fött barn för ett år sedan

Enkäten skickas ut kontinuerligt till och med 2022.
Mer information finns på 1177.se

STATISTIK

Senaste uppdatering 02 december 2020

CORONA

Figur 1. Andel kvinnor med diagnoskod för Covid-19 av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret per region från den 19 mars 2020.

Figur 2. Andel kvinnor med diagnoskod för Covid-19 av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret per förlossningsklinik från den 19 mars 2020.

Figur 1 och 2 visar andel kvinnor av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret och där diagnoskod för Covid-19 har satts i samband med vårdtillfället för förlossningen, per region respektive per förlossningsklinik.

Figur 3. Andel kvinnor med diagnoskod för Covid-19 av samtliga kvinnor som har fött barn och är registrerade i Graviditetsregistret från den 19 mars 2020.

Figur 3 visar andel kvinnor där diagnoskod för Covid-19 har satts i samband med vårdtillfället för förlossningen, per 7 dagars glidande medelvärde* för samtliga förlossningar i Graviditetsregistret.

*För varje redovisad dag visas ett medelvärde för de senaste 7 dagarna. Andelen för den 12 maj i figur 3 exempelvis utgörs av ett medelvärde från andelarna den 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 maj.

Det bör beaktas att indikationen för provtagning gällande Covid-19 skiljer sig mellan olika förlossningskliniker och kan även vara olika under olika tidsperioder.

Exempelvis har förlossningsklinikerna Karolinska Huddinge och Karolinska Solna testat samtliga gravida som läggs in inom slutenvården för Covid-19 sedan 25 mars 2020, medan man på de flesta klinikerna bara testar gravida med symtom som kan tyda på en Covid-19 infektion.

ICD 10 diagnoskoder som har använts är: U07.1 Covid-19, virus påvisat.

Regioner/förlossningskliniker som inte har haft några vårdtillfällen med diagnoskod för Covid-19 redovisas ej i figurerna. Region Uppsala, Kronoberg, Värmland och Norrbotten har ingen direktöverföring av data till Graviditetsregistret och saknas därför i redovisningen.

TRENDER

Figur 4. Andel kvinnor som föder barn tidigare än vecka 28, vecka 34 och vecka 37 per månad från januari 2015.

Figur 5. Andel barn födda SGA (Small for Gestational Age), samt andel kvinnor med preeklampsi och blödning >1000 ml per månad från januari 2015.

*SGA: Small for Gestational Age

Aktuellt

Graviditetsenkäten

För dig som är gravid eller nyss fött barn.
Mer information på 1177.se

Städning av användarkonton

Under vecka 46 stängde registret ned de konton som inte använts på 6 månader. Har du ett konto sedan tidigare och fått problem med inloggning, mejla: 
info@graviditetsregistret.se

Årsrapporten för 2019

Registrets årsrapport 2019.pdf

Ny vetenskaplig artikel baserad på registerdata

Vikt och viktuppgång under graviditet i relation till födelseland 

Förlossningsskadorna minskar i hela landet

SVT-intervju med registerhållare Michaela Granfors

Ny studie

SARS-CoV-2 under graviditeten inte kopplat till komplikationer hos barnet.
Pressmeddelande KI
Artikel JAMA

Fördjupningsutbildning för enhetsadministratörer vid förlossningskliniker 2020

Följande preliminära datum finns att boka in sig på: 
Stockholm 17/11 och 26/1 och Göteborg 1/10 och 15/10. Inbjudan fördjupningsutbildning.pdf

Insamling data Covid-19

För att snabbt kunna öka kunskapen om Coronavirusets utbredning och konsekvenser för gravida kvinnor och nyfödda barn som vårdas på neonatalavdelningar i Sverige, samlar Graviditetsregistret i samarbete med Neonatalregistret (SNQ) uppgifter gällande alla gravida och nyfödda barn till mödrar med säkerställd COVID-19 Mer hittar du under menyn FÖR VÅRDEN

Sprid informationen!

Det är mycket viktigt att diagnossätta i journalsystemet vid bekräftat COVID-19 Infektion. Mer hittar du under menyn FÖR VÅRDEN

Inloggning i registret

Under INLOGGNING INFO kan du läsa om hur du får behörighet till registret eller hur du felsöker vid inloggningsproblem.