Välkommen till Graviditetsregistret

Sahlgrenska vinner pris för förbättringsarbete 

Motivation: Sahlgrenska har genomfört ett strukturerat förbättringsarbete för att förbättra vården för förstföderskorna. De har använt sig av patientsam- verkan, skapat engagemang bland personalen, utvärderat hårda och mjuka utfall samt visat på uthållighet och goda resultat. 

Hedersomnämnandet går till region Halland då de kraftigt har minskat andelen bristningar genom systematiskt förbättringsarbete.


Förbättrad Förlossningsvård 2018. Nationell konferens den 22 november i Stockholm.  Arrangörer QRC Stockholm och Graviditetsregistret

Aktuellt

SWEPIS

Studien är pausad, inga patienter inkluderas from 15 oktober 2018!

ÅRSRAPPORT 2017

GR Årsrapport 2017.pdf

 

Inloggning i registret

Läs här om hur du får behörighet eller hur du felsöker vid inloggnings- problem.