Välkommen till Graviditetsregistret

Alkoholprevention I mödrahälsovården ger friskare barn

Den svenska mödravården införde år 2004 ett nytt alkoholpreventivt program där strukturerade frågor om alkoholvanor (AUDIT-screening) används för att identifiera kvinnor med behov av stöd och där motiverande samtal används som ett verktyg för att stödja beteendeförändringar hos kvinnor med ett riskfyllt alkoholbruk.
Länk till den svenska populärvetenskapliga rapporten:
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-13-nyktrare-mammor-friskare-barn.pdf
Länk till den engelska forskningsrapporten:
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/wp2016-16-sober-mom-healthy-baby.pdf

Aktuellt

Utbildningsdagar Graviditetsregistret våren 2017 I Stockholm

6 april (fullt), 11 maj & 31 maj (fullt)j
Vi erbjuder utbildning i rapporter och dashboards för klinikadministratörer, barnmorskor, Sambor och Mölar. Även ni som har journalsystemen Cosmic Birth® och Partus® är varmt välkomna.
Anmälan sker till: Info@graviditetsregistret.se. Uppge ditt yrke och funktion samt om du har någon tidigare utbildning/erfarenhet av systemet när du anmäler dig.

SKÖN STATISTIK

Nu hittar du färska siffror från Graviditetsregistret här

Uppsala

Uppsala står nu i startgroparna för direktöverföring från journalsystemet Cosmic.

Graviditetsregistrets Årsrapport 2015

Årsrapporten 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016