Graviditetsregistrets statistik

Våra tre Dashboards är uppdelade på mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning. Statistiken uppdateras varje månad.