För vården

Vårdverksamheterna är ansvariga för verksamhetens uppgifter i registret. Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) och ansvarig myndighet för registret är Karolinska Universitetssjukhuset.

Användarkonto

Om du arbetar i graviditets- och förlossningsvården kan du få ett användarkonto. Du behöver ett HSA-id (RSID i Skåne) samt ett SITHS-kort. Arbetar du inom mödrahälsovården, kontakta din samordningsbarnmorska. Arbetar du inom förlossningsvården kontakta den person på kliniken som är Enhetsadministratör i Graviditetsregistret.

Frågor

Har du frågor om inloggning (se även vänstermenyn) eller om manuella registreringar och arbetar inom MHV, kontakta i första hand din samordningsbarnmorska. Arbetar du på förlossnings- klinik, kontakta i första hand klinikens enhetsadministratör i registret. Skriv annars till vår info-adress och uppge ditt namn, HSAID/RSID samt vilken mottagning/klinik du arbetar på.