Patientinformation

Vården har en skyldighet att informera patienterna om att verksamheten deltar i ett Nationellt kvalitetsregister.

Väntrumsaffisch

Till hjälp har vi tagit fram en väntrumsaffisch som du finner under Dokument till höger. Här hittar du även blanketter för att tacka nej till deltagande i registret.

Tacka nej/Opt Out

De patienter som inte vill vara med i Graviditetsregistret måste aktivt tacka nej till att registreras. Genom att skicka in blanketten för att tacka nej raderas eventuella data och systemet spärrar all framtida registrering. Ingen förteckning förs över de som tackat nej. Det räcker således inte att enbart låta bli att registrera inskrivnings-eller uppföljningsregistrering.

När Graviditetsregistret mottagit din blankett raderas eventuella data och systemet spärrar all framtida registrering. Ingen förteckning förs över de som avböjt att vara med i registret.

Dokument