Målvärden

Inom fostermedicin finns sedan länge etablerade målvärden för verksamheten. Graviditetsregistret även tagit fram målvärden för mödrahälsovård och förlossning.

Mödrahälsovård (MHV)

Målvärden har tagits fram genom diskussion i Graviditetsregistrets arbetsgrupp för MHV.

Fostermedicin

Inom fostermedicin finns sedan länge etablerade målvärden för verksamheten.

Förlossning

Målvärden för förlossningsvården är valda så att de motsvarar den 8:e bästa (= 20.percentilen) kliniken för respektive indikator baserat på 2018 års data. Tjugo procent av klinikerna i Sverige hade således resultat som var lika med eller bättre än målvärdet under 2018.

¹ Gruppen innehåller samtliga förstföderskor med enkelbörd, där barnet ligger i huvudbjudning och där förlossning sker i fullgången tid (från och med graviditetsvecka 37+0). Spontan förlossningsstart, induktion samt kejsarsnitt innan spontan förlossningsstart är inkluderade.

² Gruppen innehåller alla omföderskor, dvs. både omföderskor med och utan tidigare kejsarsnitt.