Personliga rapporter

Personliga rapporter i inloggat läge visar utfall för de förlossningar där du som läkare/barnmorska varit ansvarig.

Det är enbart du själv som har tillgång till dina rapporter. Du kan bara se utfall och antal förlossningar som är kopplade till ditt aktuella HSA-id. En del verksamheter rapporterar inte ansvarig barnmorska/läkare till oss, det är tyvärr inget vi kan påverka men det är en vanlig orsak till att din personliga statistik inte stämmer.

Dokument