Arbetsgrupper

Mödrahälsovård
Kerstin Petersson, Stockholm

Anneli Karlén, Jönköping
Charlotta Hed, Västernorrland
Elisabeth Storck Lindholm, Stockholm         
Ingrid Haglund, Jämtland
Sara Hogmark, Dalarna
Ingrid Mogren, Västerbotten
Karin Gottvall, Stockholm
Marie Lindkvist, Västerbotten
Yvonne Skogsdal, Örebro

Statistik
Jonas Söderling
John Moshtaghi-Svensson

Administration
Else Friis

Fostermedicin
Peter Conner, Stockholm

Anna Lindqvist, Uppsala
Annika Dellgren, Stockholm
Charlotte Becker, Skåne
Karin Hildén, Örebro
Katarina Tunón, Jämtland
Lil Valentin, Skåne
Maria Kloow, Stockholm
Merit  Kullinger, Västerås
Michaela Granfors, Stockholm        
Peter Lindgren, Stockholm
Sven Gustafsson, Stockholm
Ylva Carlsson, Västra Götaland

Förlossning
Anna-Karin Wikström, Uppsala

Verena Sengpiel Västra Götaland
Anna Dencker, Västra Götaland
Anna-Carin Wihlbäck, Västerbotten
Hanna Östling, Örebro
Ingela Hultén Varli, Stockholm
Karin Källén, Skåne
Kristina Stensson, Uppsala
Lars Ladfors, Västra Götaland
Lotta Elvander, Stockholm
Maria Jonsson, Uppsala
Maria Lindqvist, Västerbotten
Marie Vikström Bolin, Västernorrland
Monika Cardell, Skåne
Pepita Knuutila, Uppsala

Utbildningssatsning förlossning
Linda Rilby
Petra Ryman