Arbetsgrupper

Mödrahälsovård
Yvonne Skogsdal, Örebro
Elisabeth Storck Lindholm,  Stockholm 
Anette Bornhov, Jämtland/Härjedalen 
Ann Johansson, Västra Götaland   
Anneli Karlén,  Jönköping         
Charlotta Hed, Västernorrland         
Eva Nordberg, Halland
Jenny Norlander, Västernorrland              Sara
 Hogmark, Dalarna                 
Ulrika Bjällmark, Västra Götaland

Statistik
John Moshtaghi-Svensson  
Sebastjan Wassermeyer

Administration
Johanna Signér
Else Friis

Fosterdiagnostik
Peter Conner, Stockholm

Maria Kloow, Stockholm

Christina Lindberg, Skåne
Charlotte Becker, Skåne
Jana Brodszki, Skåne
Karin Hildén, Örebro
Katarina Tunón, Jämtland
Mårten Ageheim, Uppsala
Merit  Kullinger, Västerås
Peter Lindgren, Stockholm
Therese Röhlander,
Västernorrland
Heléne Sangskär, Västra Götaland

            
                       

Förlossning
Lotta Elvander, Stockholm
Michael Algovik, Kalmar
Anna Dencker, Västra Götaland
Helena Backman, Örebro
Ingela Hultén Varli, Stockholm
Karin Källén, Skåne
Karin Ängeby, Värmland
Linda Hjertberg, Östergötland
Linda Rilby, Västra Götaland
Mariela Öberg, Uppsala
Minna Söreling, Västernorrland

Monika Cardell, Skåne
Sophia Brismar-Wendel, Stockholm
Verena Sengpiel, Västra Götaland