Arbetsgrupper

Mödrahälsovård
Yvonne Skogsdal, Örebro
Charlotta Hed, Västernorrland 
Anette Bornhov, Jämtland/Härjedalen
  
Elisabeth Storck Lindholm, Stockholm
Eva Nordberg, Halland
Jenny Norlander, Västernorrland              Sara Hogmark, Dalarna                 
Ulrika Bjällmark, Västra Götaland

Statistik
John Moshtaghi-Svensson  
Sebastjan Wassermeyer

Administration
Johanna Signér
Else Friis

Senior Advisor
Kerstin Petersson

Fosterdiagnostik
Peter Conner, Stockholm
Mårten Ageheim, Uppsala
Christina Lindberg, Skåne
Charlotte Becker, Skåne
Jana Brodszki, Skåne
Karin Hildén, Örebro
Katarina Tunón, Jämtland
Maria Kloow, Stockholm
Merit  Kullinger, Västerås
Peter Lindgren, Stockholm
Therese Röhlander,
Västernorrland
Heléne Sangskär,
Västra Götaland

            
                       

Förlossning
Lotta Elvander, Stockholm
Michael Algovik, Kalmar

Anna Rilfors, Västerbotten

Hanna Östling, Örebro
Ingela Hultén Varli, Stockholm
Karin Ängeby, Värmland
Linda Hjertberg, Östergötland
Linda Rilby, Västra Götaland
Mariela Öberg, Uppsala
Minna Söreling, Västernorrland

Monika Cardell, Skåne            Mårten Alkmark, Västra Götaland