Arbetsgrupper

Mödrahälsovård
Yvonne Skogsdal, Örebro
Elisabeth Storck Lindholm,  Stockholm 
Anette Bornhov, Jämtland/Härjedalen 
Ann Johansson, Västra Götaland   
Anneli Karlén,  Jönköping         
Charlotta Hed, Västernorrland         
Eva Nordberg, Halland                      Jenny Norlander, Västernorrland              Sara Hogmark, Dalarna                 
Ulrika Bjällmark, Västra Götaland

Statistik
Alice Lachmann

Jonas Söderling
John Moshtaghi-Svensson  
Sebastjan Wassermeyer

Administration
Johanna Signér
(Else Friis)

Fosterdiagnostik
Peter Conner, Stockholm

Maria Kloow, Stockholm

Christina Lindberg, Skåne
Charlotte Becker, Skåne
Jana Brodszki, Skåne
Karin Hildén, Örebro
Katarina Tunón, Jämtland
Mårten Ageheim, Uppsala
Merit  Kullinger, Västerås
Peter Lindgren, Stockholm
Therese Röhlander,
Västernorrland
Ylva Carlsson, Västra Götaland

            
                       

Förlossning
Lotta Elvander, Stockholm
Michael Algovik, Kalmar
Anna Dencker, Västra Götaland
Hanna Östling, Örebro
Helena Backman, Örebro
Ingela Hultén Varli, Stockholm
Karin Källén, Skåne
Karin Ängeby, Värmland
Lars Ladfors, Västra Götaland
Linda Hjertberg, Östergötland
Linda Rilby, Västra Götaland
Maria Lindqvist, Västerbotten
Mariela Öberg, Uppsala
Minna Söreling, Västernorrland

Monika Cardell, Skåne
Pepita Knuutila, Uppsala
Sara Jansson, Skåne
Sofia Brismar-Wendel, Stockholm
Verena Sengpiel, Västra Götaland