Arbetsgrupper

Mödrahälsovård
Yvonne Skogsdal, Örebro
Anneli Karlén, Jönköping
Charlotta Hed, Västernorrland
Elisabeth Storck Lindholm, Stockholm 
Helen Simonsson, Skåne        
Sara Hogmark, Dalarna
Ingrid Mogren, Västerbotten
Karin Gottvall, Stockholm
Marie Lindkvist, Västerbotten
Ulrika Bjällmark, Västra Götaland

Statistik
Jonas Söderling
John Moshtaghi-Svensson

Administration
Cecilia Jansson

Fostermedicin
Peter Conner, Stockholm

Anna Lindqvist, Uppsala
Christina Lindberg, Skåne
Charlotte Becker, Skåne
Dag Prebensen, Västra Götaland
Helena Holmgren, Sundsvall
Jana Brodszki, Skåne
Lars Thurn, Blekinge
Karin Hildén, Örebro
Katarina Tunón, Jämtland
Maria Kloow, Stockholm
Merit  Kullinger, Västerås
Michaela Granfors, Stockholm    
Peter Lindgren, Stockholm
Sven Gustafsson, Stockholm
Ylva Carlsson, Västra Götaland
            
                       

Förlossning
Verena Sengpiel Västra Götaland
Lotta Elvander, Stockholm

Anna Dencker, Västra Götaland
Hanna Östling, Örebro
Ingela Hultén Varli, Stockholm
Karin Källén, Skåne
Lars Ladfors, Västra Götaland
Linda Rilby, Västra Götaland
Maria Jonsson, Uppsala
Marie Blomberg, Östergötland
Maria Lindqvist, Västerbotten
Marie Vikström Bolin, Västernorrland
Monika Cardell, Skåne
Pepita Knuutila, Uppsala

Utbildningssatsning förlossning
Linda Rilby, södra Sverige
Petra Ryman, norra Sverige