Arbetsgrupper

Mödrahälsovård

 • Yvonne Skogsdal, Örebro
 • Charlotta Hed, Västernorrland
 • Anette Bornhov, Jämtland/Härjedalen
 • Anna Akselsson, Stockholm
 • Elisabeth Storck Lindholm, Stockholm
 • Eva Nordberg, Halland
 • Jenny Norlander, Västernorrland
 • Marie Vikström Bolin, Västernorrland
 • Sara Hogmark, Dalarna
 • Ulrika Bjällmark, Västra Götaland

Statistik

 • John Moshtaghi-Svensson
 • Sebastjan Wassermeyer

Administration

 • Kerstin Petersson Senior Advisor
 • Johanna Signér

Fosterdiagnostik

 • Peter Conner, Stockholm
 • Mårten Ageheim, Uppsala
 • Christina Lindberg, Skåne
 • Charlotte Becker, Skåne
 • Jana Brodszki, Skåne
 • Karin Hildén, Örebro
 • Katarina Tunón, Jämtland
 • Merit Kullinger, Västerås
 • Maria Kloow, Stockholm
 • Peter Lindgren, Stockholm
 • Therese Röhlander, Västernorrland
 • Heléne Sangskär, Västra Götaland

Förlossning

 • Lotta Elvander, Stockholm
 • Michael Algovik, Kalmar
 • Anna Rilfors, Västerbotten
 • Erika Gyllencreutz, Jämtland Härjedalen
 • Hanna Östling, Örebro
 • Ingela Hultén Varli, Stockholm
 • Karin Ängeby, Värmland
 • Linda Hjertberg, Östergötland
 • Linda Rilby, Västra Götaland
 • Mariela Öberg, Uppsala
 • Minna Söreling, Västernorrland
 • Monika Cardell, Skåne
 • Mårten Alkmark, Västra Götaland